Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119973
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Spižauskaitė, Sandra
Supervisor: Kiršienė, Julija
Title: Ar didesnio pavojaus šaltinio valdytojas gali išvengti civilinės atsakomybės už padarytą žalą, kai veiksmuose yra dalis paties nukentėjusiojo kaltės?
Other Title: Whether the possessor of potentially dangerous substance can escape civil liability for the harm he inflicted, if the injured person contributed to the injury?
Extent: 34 p.
Date: 13-Jun-2008
Keywords: didesnio pavojaus šaltinio valdytojas;griežta atsakomybė;neatsargumas;nukentėjusiojo neatsargumas;santykinis neatsargumas;possessor of potentially dangerous substance;strict liability;negligence;contributory negligence;comparative negligence
Abstract: LR Civiliniame kodekse įtvirtinta didesnio pavojaus šaltinio valdytojo griežta atsakomybė, reiškianti, jog jis atsako be kaltės, tačiau kai įrodomas nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo atvejis, nėra aišku, ar valdytojas bus atleistas nuo atsakomybės, ar žalos atlyginimas bus sumažintas. Dėl šio nereglamentuoto klausimo yra svarbu sukurti vieningą atsakomybės vertinimo modelį, todėl darbe keliamas tikslas - nustatyti didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybės ribas, surasti JAV taikomų doktrinų atitikmenis Lietuvos teisėje ir pasiūlyti vieningą valdytojo atsakomybės reglamentavimo modelį. Darbe pristatomos JAV teisinei sistemai būdingos doktrinos, tokios kaip neatsargumo, griežtos atsakomybės taisyklės, nukentėjusiojo bei santykinio nerūpestingumo doktrinos. Darbui aktualus yra nukentėjusiojo elgesio įvertinimas ir kaltės, pasireiškiančios kaip neatsargumas, nustatymas. Išanalizavus faktines situacijas, kuriose siekiama žalos atlyginimo iš deliktą sukėlusio asmens, buvo nustatyta, jog dažniausiai Lietuvos teismų praktikoje pasitaiko nukentėjusiojo neatsargumo atvejai. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojas atsako be kaltės, o nukentėjusiojo elgesį įvertinus kaip didelį neatsargumą, atitinkamai sumažinamas atlygintinos žalos dydis.
Possessors liability for the harm he has inflicted by using potentially dangerous substance or taking hazardous activity, according to the Civil code of the Republic of Lithuania, is understood as possessor‘s strict liability and he is responsible absent his fault. The Code does not give direct answer, if the possessor, being negligent, will escape liability or compensation for damages will be reduced. The lack of regulated law tends to show that it is essential to create an unanimous model. Therefore the thesis raises following objective – to determine limits of possessor‘s liability, to determine the doctrines followed in the USA and to find equivavalent in the Lithuanian law. The thesis deal with these doctrines followed in the USA: strict liability and negligence rule, contributory and comparative negligence doctrines. It is important for this thesis to determin the negligence of the victim. By analyzing the Civil Code of the Republic of Lithuania and court‘s decisions there have been defined the mostly occuring negligence of the possessor. The possessor of potentially dangerous substance is responsible absent his fault and the compensation for the damages are reduced, if the victim was grossly negligent.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119973
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.