Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119874
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Petrauskaitė, Marija
Supervisor: Martišius, Vaclovas
Title: Pradinių klasių mokinių intelekto ir metapažinimo gebėjimų sąsajos
Other Title: The link between intelligence and metacognitive abilities in primary school students
Extent: 62 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: intelektas;metapažinimas;mokymosi rezultatai;pradinių klasių mokiniai;intelligence;metacognition;academic performance;primary school students
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti trečių ir ketvirtų klasių mokinių intelekto ir metapažinimo gebėjimų sąsajas. Tyrime dalyvavo 177 Kauno ir Šėtos mokyklų 3-4 klasių mokiniai. 99 berniukai (55,9%) ir 78 mergaitės (44,1%). Tiriamieji atliko Raven Spalvotų Progresuojančių Matricų testą intelekto balui nustatyti, užpildė metapažinimo klausimyną. Tiriamųjų auklėtojos užpildė vaikų akademinių pasiekimų anketą. Tyrimas vyko klasėje, su visais mokiniais vienu metu. Tyrimo rezultatai parodė, kad Raven SPM testu matuotas intelekto balas teigiamai koreliuoja su akademiniais gebėjimais. Taip pat intelekto koeficiento balas koreliuoja tiek su bendrais akademiniais gebėjimais, tiek su specifiniais – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo gebėjimais. Su akademiniais gebėjimais teigiamai koreliuoja ir metapažinimo gebėjimai. Pastebėta, kad mergaičių imties metapažinimo gebėjimai labiau koreliuoja su akademiniais gebėjimais nei berniukų. Intelektas silpnai koreliuoja su metapažinimo gebėjimais. Šiek tiek skirtingi duomenys gauti tiriant Šėtos ir Kauno imtis atskirai. Tai galėtų būti tema naujam tyrimui.
The aim of the study was to reveal the link between intelligence and metacognitive abilities in 3rd and 4th grade students. The participants of this study were 177 3rd and 4th grade students. Of which 99 boys (55,9%) and 78 girls (44,1%) from Kaunas and Šėta public schools. Participants completed Raven’s Coloured Progressive Matrices test in order to evaluate their intelligence level and also completed metacognition questionnaire. Classroom teachers filled academic performance sheet for each student. The research was held in the classrooms. The research result shows that intelligence level, measured by Raven’s CPM, positively correlates with academic performance. IQ measured in this study correlates with overall academic performance as well as specific academic performance in reading, writing, math and nature study. Metacognition is also positively correlated with academic performance. However girls metacognitive abilities seems to correlate stronger with academic performance, compared to those of boys. Intelligence is slightly correlated with metacognition abilities. There is a distinction between results gathered in Kaunas and those gathered in Šėta. This could be a topic for new research.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119874
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

157
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.