Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119858
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Ruočkuvienė, Geralda
Title: Skirtingos geografinės kilmės žiedadulkių mišinių analizė spektrofotometriniais ir chromatografiniais metodais
Other Title: Analysis of different geographic origin bee-collected pollen by means of spectrophotometric and chromatographic techniques
Extent: 56 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: žiedadulkės;fenoliniai junginiai;flavonoidai;chromatografija;bee pollen;phenolic compounds;flavonoids;chromatography
Abstract: Žiedadulkės - tai vienas iš biologiškai aktyviomis medžiagomis turtingų bičių produktų, kurie šiuo metu vis plačiau taikomi farmacijoje ir maisto papildų gamyboje ir vis plačiau tyrinėjami. Priklausomai nuo augalo, iš kurio jos surinktos, gali skirtis dydžiu, spalva, forma. Darbo tikslas: atlikti žiedadulkių metanolinių ekstraktų analizę spektrofotometriniu ir efektyviosios skysčių chromatografijos metodais bei įvertinti lakiųjų junginių kiekį žiedadulkių mišiniuose, pritaikant optimaliausią lakiųjų junginių ekstrakcijos metodą. Eksperimentinė dalis. Skirtingos geografinės kilmės žiedadulkių mišiniai ekstrahuojami metanolio/vandens mišiniu (80/20 v/v). Bendras fenolinių junginių kiekis, flavonoidų kiekis bei radikalo surišimo aktyvumas nustatomas panaudojant spektrofotometrinius metodus. Fenoliniai junginiai skirtingos geografinės kilmės metanoliniuose žiedadulkių ekstraktuose nustatyti panaudojant efektyviosios skysčių chromatografijos metodą. Lakiųjų junginių ekstrakcijai panaudota kietafazė mikroekstrakcija (KFME), o identifikavimas atliktas panaudojant dujų chromatografijos-masių spektrometrijos analizės metodą. Rezultatai. Bendras fenolinių junginių kiekis nustatytas panaudojant Folin-Ciocalteu modifikuotą metodą, šių junginių kiekis kinta tarp 24,11 ir 43,89 mg RE/1g. Didžiausiasbendras fenolinių junginių kiekis nustatytas monofloriniame CHN_1 žiedadulkių mišinyje (43,89 mg RE/1g). Minimalus fenolinių junginių kiekis yra polifloriniame žiedadulkių mišinyje CHN_2 (24,11 mg RE/1g). Bendras flavonoidų kiekis kinta tarp 6,62 ir 12,30 mg RE/1g, o bendras DPPH• radikalo surišimo aktyvumas – tarp7,89 iki 35,59 mg RE/1g. Bendras fenolinių junginių kiekis stipriai koreliuoja su radikalo surišimo aktyvumu (0,8507). Panaudojus ESC-ED nustatyti keturi flavonoidai, kurie yra bendri visiems skirtingos geografinės kilmės žiedadulkių mišiniams: rutinas, 2-hidroksicinamono rūgštis, naringeninas ir kvercetinas. Atlikus DC-MS analizę su KFME ekstrakcijos metodų nustatytas 41 lakusis junginys, iš jų keturi junginiai yra identifikuojami visuose žiedadulkių mišiniuose: heksanalis, nonanalis, dodekanas bei tridekanas.
Bee-collected pollen – one of the bee product which is rich of various biological active compounds and it has been used in pharmacy and as food additive for long time. Moreover, there are a lot of new research work with bee-pollen analysis. Depending on plant from bee pollen is collected, it may be with different size, colour and shape. Aim. To perform analysis of main biologically active compounds in methanolic bee-collected pollen from different geographic origin extracts by mean of spectrophotometric and high efficiency liquid chromatography (HPLC) and to determine volatiles by mean of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) with different extraction methods. Experimental part. Extracts for spectrophotometric and HPLC methods were prepared with methanol/water (80/20 v/v) solution. Total phenolic compounds content, flavonoid content and radical scavenging activity were determined by spectrophotometric methods. The phenolic compounds in the methanolic bee-collected pollen extracts of different geographic origin were identified by HPLC. The volatiles have been identified by mean of head space-solid phase micro extraction (HS-SPME) and GC-MS analyses. Results. The phenolic compounds content, determined by the Folin–Ciocalteu method, varied between 24,11 and 43,89 mg RE/1g. The highest content of phenolic compounds was found in monofloral CHN_1 pollen 43.89 mg RE/1g. The lowest content was found in polyfloral CHN_2 pollen - 24,11 mg RE/1 g. Flavonoid content varied from 6,62 to 12,30 mg RE/1g, free radical scavenging activity was in the range from 7,89 to 35,59 mg RE/1g. Total amount of phenolic compounds showed strong correlation with antioxidant activity (correlation coefficient was 0.8507). For qualitative and quantitative analysis of bee pollen flavonoids a high performance liquid chromatography (HPLC-ED) was used. Four flavonoids were identified in all bee pollen samples: rutin, 2-hydroxycinnamic acid, naringenin and quercetin. GC-MS analysis with HS-SPME extraction method was used for determination of volatile compounds. 41 compounds were identified and four of them were determined in all bee-pollen samples: hexanal, nonanal, dodecane and tridecane.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119858
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.