Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119820
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVečkienė, Nijolė-
dc.contributor.authorRandis, Egidijus-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:12:16Z-
dc.date.available2020-12-22T20:12:16Z-
dc.date.issued2009-01-13-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/119820-
dc.description.abstractSpartėjantis gyvenimo tempas didina ir globos paslaugų būtinybę - vaikai nebegali nuolatos prižiūrėti savo pasenusių tėvų, o atmintį, mąstymą, orientaciją ar sveikatą praradę senukai bijo tapti našta užsiėmusiems vaikams. Vyresnio amžiaus žmonės, kurie sudaro apie penktadalį mūsų visuomenės, – viena iš gausiausių socialinių paslaugų vartotojų grupių. Visuomenė sensta, taigi socialinių paslaugų reikės vis daugiau. Bandžiau, analizuodamas gyvenimo istorijas, nustatyti esminius žmonių gyvenimo įvykius, kurie lėmė, tai, kad jie senatvės metus leidžia Muniškių senelių globos namuose. Šio darbo tikslas: analizuojant senelių globos gyventojų gyvenimo istorijas nustatyti bendrąsias tendencijas nulėmusiais jų apsigyvenimą socialinės globos įstaigoje. Uždaviniai: 1. Atlikus literatūros, demografinės charakteristikos apžvalgą aprašyti pagrindinius fiziologinius, psichologinius ir socialinius senėjimo aspektus ir išryškinti senų žmonių pagalbos poreikius; 2. Išanalizuoti pateiktus dokumentus ir užfiksuoti pastebėtas bendrąsias tendencijas teikiant socialines paslaugas seniems žmonėms; 3. Atlikti interviu ir ieškoti senelių namų gyventojų istorijose bendrų bruožų lėmusių jų apsigyvenimą globos įstaigoje. Siekiant, tad tikslumo buvo atliktas kokybinis tyrimas – biografinio atvejo analizė. Duomenys analizei atlikti buvo gauti atliekant interviu. Pagrindinės išvados: 1. Senstant beveik visose organizmo sistemose pasireiškia fiziologiniai ir struktūriniai pokyčiai. 2. Teigiamas – neigiamas senatvės pobūdis atspindi realybę, byloja apie tai, kad senėjimas yra tiek didžiulis pasiekimas, tiek socialinė problema. 3. Dažniausiai pasitaikančios priežastys lėmusios tėvų atsiskyrimą nuo vaikų buvo: senų žmonių ligos (senatvinė dimensija, psichozė, Alzhaimerio liga) bei fizinės negalios, su kuriomis dirbantys suaugę vaikai nemoka tvarkytis, neturi pakankamai žinių bei fizinių galimybių. Nemaža dalis senėlių, gyvenančių globos namuose, vaikai yra išvykę gyventi į užsienį, o savo ligotus ir senus tėvus palikę Lietuvoje. 4. Didžioji dalis apklaustųjų turėjo pilnas ir darnias šeimas, turėjo brolių, seserų, tačiau įvairūs gyvenimo įvykiai lėmė tai, kad jie šiuo metu gyvena senelių globos namuose. 5. Senelių namų gyventojai turi galimybę rinktis laiko praleidimo formą. Senelių globos namų gyventojų aktyvumas priklauso nuo jų sveikatos būklės ir charakterio savybių.lt
dc.description.abstractThe accelerating life rate increases the necessity of care houses – children cannot take care of their parents all the time, and elderly people who lost their memory, reasoning, orientation or health are afraid of becoming a burden to their children. The elderly who comprise about one fifth of our society, form one of the most numerous groups of users of social services. The society is getting older, so there will be a bigger need for social services. I tried, when analyzing life stories, to establish the most essential life events of people that determined the fact that they spend their years of old age at the Elderly Care House of Muniškiai. The aim of this thesis is to establish the common tendencies that determined the habitation at the social care institution, after analyzing the life stories of inhabitants of elderly care houses. Tasks: 1. having carried out the review of literature, demographic characteristics, to describe the main physiologic, psychological and social aspects of aging and highlight the needs for help of elderly people; 2. to analyze the provided documents and determine the noted general tendencies, while providing services for elderly people; 3. to carry out the interview and search for common features in life stories of inhabitants of the elderly care house that determined the habitation in the care institution. In order to achieve accuracy, the qualitative research was carried out – the analysis of the biographic case. The data for the analysis were obtained from the interview. The main conclusions: 1. When aging, physiologic and structural changes take place in almost all systems of the body. 2. The positive and negative nature of old age reflect the reality and indicate that obsolescence is both a great achievement and a social problem. 3. The most important reasons that determined the separation of parents from children were as follows: illnesses of old people (senile dementia, psychosis, Alzheimer) and physical disorders with which busy adult children cannot cope, do not have enough knowledge or physical possibilities. A large number of children of elderly people who live in care houses, have moved abroad, and left their ill and old parents in Lithuania. 4. The majority of the respondents had full and harmonious families, had brothers, sisters, but different events in life determined the fact that they now stay at the elderly care house. 5. The inhabitants of the elderly care house have a possibility to choose the form of spending of their time. The activity of the inhabitants of the elderly care house depends upon the status of their health and features of their character.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent68 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectseneliailt
dc.subjectglobos namailt
dc.subjectsocialinės paslaugoslt
dc.subjectelderlyen
dc.subjectcare housesen
dc.subjectsocial servicesen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSenelių globos namų gyventojų gyvenimo istorijų analizėlt
dc.title.alternativeAnalysis of life stories of inhabitants of elderly care housesen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

59
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.