Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119149
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Vaškelytė, Agnė
Title: Labirinto tema Sauliaus Tomo Kondroto romane „Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą“, Alain Robbe-Grillet „Labirinte“ ir Umberto Eco kūrinyje „Rožės vardas“
Other Title: The theme of labyrinth in the novel „And Those Look out of Windows Be Dimmed“ written by Saulius Tomas Kondrotas, Alain Robbe – Grillet's „In the Labyrinth“ and Umberto Eco's „The Name of the Rose“
Extent: 48 p.
Date: 8-Jun-2007
Keywords: Labirinto tema;labirintinė erdvė;kompozicijos labirintas;tekstinis labirintas;postmodernizmas;theme of labyrinth;labyrinthine space;labyrinth of the consciousness;textual labyrinth;postmodern mindset
Abstract: Darbo objektas - trijų autorių – skirtingų kultūrų atstovų romanai, kuriuos jungia labirinto tematika. Labirinto tema šiuose romanuose yra pagrindinė kūrinio idėja, konstruojanti siužetą. Vienas iš šio darbo tikslų yra išsiaiškinti, kokias reikšmes slepia labirinto simbolika ir kokį poveikį pastarasis simbolis daro meno pasauliui. Kitas tikslas, susijęs su pasirinkta tyrimo metodologija, yra palyginti, kuo labirinto temos traktuotė yra panaši ir kuo skiriasi pasirinktuose kūriniuose. Darbe keliama hipotezė, kad labirinto simbolis glaudžiai susijęs su aptariamų autorių estetinėmis nuostatomis. Šią hipotezę įrodyti bus pagrindinis tyrėjo uždavinys. Darbo pabaigoje daromos išvados, kad labirinto simbolis išreiškia darbe analizuojamų autorių estetines pažiūras, artimas postmoderniai sampratai. Labirinto vaizdinio pagalba šie rašytojai kuria daugiaprasmį, atvirą tekstą, kuriame daug postmodernistiniam romanui būdingų bruožų: autoriaus mirtis, prasmės atsisakymas, proto ir logikos nuvertinimas, spontaniškumo, atsitiktinumo iškėlimas, ribos tarp tikrovės ir fikcijos išnykimas, fragmentiškumas, žaidimas su skaitytoju ir kt.
The object of this research is three novels written by authors belonging to three different cultures, namely “And Those Look out of Windows Be Dimmed“, by Lithuanian prosaist Saulius Tomas Kondrotas, “In the Labyrinth”, by French novelist Alain Robbe – Grillet and “The Name of the Rose\", by Italian author Umberto Eco. All these novels are connected by the theme of labyrinth, which in all the three works is the main idea, making up the plot. These novels are familiar to the poetics of the “New Novel” and postmodern mindset. The main aim of this research, related to the chosen methodology, is to compare how the approach to the theme of labyrinth is similar and how it differs in all the three novels, enlisted above. This research tries to find out what meanings does the symbol of labyrinth hide in itself and what impact does it have to the World of Art. The hypothesis that the symbol of labyrinth is closely associated with the aesthetic views of these three authors is also raised. The main aim of the researcher is to prove this hypothesis. The conclusions of the research state, that previously mentioned symbol expresses discussed authors’ attitude to the world. With the help of the image of labyrinth, these authors create open text, having many meanings and traits of postmodern novel, namely the death of an author, the refusal of meaning, devaluation of reason and logic, elevation of spontaneity and coincidence, disappearance of the boundaries between fiction and reality, fragmentary, play with the reader, etc.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119149
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

39
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.