Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119037
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bizaitė, Jolanta
Supervisor: Radzevičienė, Sigutė
Title: Aido Marčėno pasaulis kaip literatūrinis vaizdinys
Other Title: The world of Aidas Marčėnas as an image in literature
Extent: 60 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: Teminiai aspektai;poetinė kalba;ironija;tradicija ir modernumas;Thematic aspects;poetic language;ironic;tradition and the modern
Abstract: Magistro darbe aptariamas šiuolaikinio modernaus lietuvių poeto Aido Marčėno pasaulis kaip literatūrinis vaizdinys. Visai poeto kūrybai būdinga tradicijos ir modernumo sintezė. Kasdieninis kalbėjimas jungiamas su istoriniais, mitologiniais motyvais, balansuojama tarp paprastumo ir didingumo.Poezijos žmogus per praeities patyrimus, sąmonėje užkoduotas tradicines vertybes ironiškai žvelgia į šiuolaikinio pasaulio tuštybę. Darbo tikslas – apimant visą A. Marčėno lyriką, išskirti svarbiausius teminius aspektus ir apibūdinti jų poetinę raišką eilėraščiuose. Pagrindiniai poezijos teminiai aspektai: Vilniaus vaizdinys, kūrybos motyvas, filosofiniai klausimai, tikėjimo vertybės. Visus šiuos aspektus jungia lyrinio subjekto pasaulio vaizdinys ir poetinė raiška. Minėti teminiai aspektai dažnai persipina. Viename eilėraštyje gali būti matomas ir lyriniam subjektui rūpimas kūrybos klausimas, filosofiškai apmąstant kūrėjo būtį, per kūrybą priartėjimas prie Dievo, o taip pat keliamos egzistencinės problemos susvetimėjusio miesto erdvėje. Darbe atlikta eilėraščių analizė, remiantis teminiais aspektais, atskleidžia Aido Marčėno pasaulio savitumą – gebėti įvairiapusiškai pažvelgti į tuos pačius dalykus.
The master thesis deals with the world of literary image of the Aidas Marčėnas, a contemporary modern Lithuanian poet. Every poet’s work is marked by tradition and the modern synthesis. Everyday speech is connected with historical, mythological grounds, the offset between the simplicity and grandeur. The poet looks ironically at the vanity of modern world due to the past experiences and consciousness of traditional values,. The aim is to highlight the most important thematic aspects and describe their poetic expression in the poems by taking into consideration all of A. Marčėnas‘ lyrics. The key thematic elements of poetry are such as the image of Vilnius,the creative motif, the philosophical questions and religious values. All these aspects are united by the lyrical world depiction and the poetic way of expression. These thematic elements are often intertwined. There may be seen several things at once in one poem: the lyrical subject concerned about the creativity problems, philosophically reflecting on the creator's existence; a creative approach to God, as well as, the problems of existence put forward in the area of estranged city. The analysis of poems, carried out in this work according to the thematic aspects, reveals the individuality of the inner world of the poet- the ability to look at the Same things in a different way .
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119037
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.