Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118517
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Kairytė, Margarita
Title: Duokiškio parapijos istorija
Other Title: History of Duokiškis parish
Extent: 107 p.
Date: 27-May-2009
Keywords: Duokiškis;parapija;bažnyčia;mokykla;Duokiškis;parish;church;school
Abstract: Darbe nagrinėjama Rokiškio rajono Duokiškio parapijos kaimų istorija. Parapija įkurta 1906 m. Iš bažnyčios inventoriaus knygos įrašų matyti, kad parapiją sudarė 26 kaimai ir 9 vienkiemiai. Dabar vienkiemiai ir 15 kaimų išnykę, kituose gyvena po kelis gyventojus. Darbe pateikta medžiaga apie Duokiškio parapijos ekonominę raidą, kuri įtakojo kultūrinį parapijos gyvenimą. Aprašomas švietimas ir kultūra Duokiškio krašte, minimi žymūs šio krašto žmonės. Aprašomi išnykę parapijos kaimai, bei išskirtinis Nečiūnų žydų kaimas.
We consider the district Rokiskis Duokiškio villages in the parish history. The parish was founded in 1906 Inventory of the church book records show that the parish consisted of 26 villages and 9 of the Farm. Now 15 villages and farms will disappear after a few live in other people. The paper presented by the substance of the parish Duokiškio economic development, which has influenced the cultural life of the parish. Describe the education and culture Duokiškio region, referred to the leading edge of this people. Describe removed the parish village, and the exclusive Nečiūnų Jewish village. Over one hundred years of history Duokiškio parish suffered social and cultural life and increasing the decline was influenced by country and the world during the events.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118517
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

148
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.