Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118292
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Žymančiūtė, Indrė
Supervisor: Cibulskienė, Jurga
Title: Pabėgėlių metaforinė konceptualizacija Lietuvos viešajame diskurse: kritinė diskurso analizė
Other Title: Refugees metaphorical conceptualization Lithuanian public discourse: a critical discourse analysis
Extent: 54 p.
Date: 2-Jun-2017
Keywords: kognityvinė lingvistika;konceptualioji metafora;diskurso analizė;metaphorical conceptualization;public discours;discourse analysis
Abstract: Nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio, atsiradus kognityvinės lingvistikos mokslui, kuris kvestionavo struktūralizmo tradiciją, lingvistai atskleidė ryšį tarp žmogaus mentalinės ir lingvistinės sistemos. Iki tol metafora buvo laikoma poetine priemone, kalbos puošmena. G. Lakoffas ir M. Johnsonas knygoje „Metaforos, kuriomis gyvename“(1980, 1993) pateikė naują metaforos supratimą ir jos reikšmę kalbai bei pasaulio suvokimo aiškinimui. Lietuvos viešasis diskursas – viena iš terpių, kurioje atsiskleidžia visuomenės mentalitetas, o lingvistiniai pasakymai padeda nustatyti, kaip yra metaforizuojami vieni ar kiti į žiniasklaidą patenkantys reiškiniai, vienas iš jų – pabėgėliai. Magistro darbe analizuojamos konceptualiosios metaforos, pasitelkiant kognityvinės lingvistikos teoriją ir metodus. Straipsniai, surinkti iš lietuvių viešojo diskurso ir lingvistiniai metaforiniai pasakymai atskleidžia, kaip pabėgėlių situaciją konceptualizuoja viešojo diskurso tekstų autoriai. Kritinė diskurso analizė atskleidė žiniasklaidoje vyraujantį požiūrį į pabėgėlius – daugiausia nustatyta neigiamos konotacijos turinčios metaforos.
At the end of the 20th century (in the 80‘s) the science of cognitive linguistics has emerged. It has denied the tradition of structuralism and traditional interpretation of metaphors. Linguists have acknowledged the word, as a value of the result of cognitive activity. At the same time the connection between human mental and linguistic systems has been revealed. Until then, the metaphor was considered as a poetic device and a language embelishment. Lakoff'as G. and M. Johnson in the book \"Metaphor we live by\" have sugested a new interpretation of the metaphor. They have also emphasized its importance for the language as well as for the explanation of understanding of the world. Lithuanian public discourse is one of the areas that reveals the public mentality and conceptualization of important and relevant events. Linguistic expressions help to determine how some events, that appear in the press, are expressed methaporically. For instance, the situation of refugees in Lithuania and Europe. In the master's thesis, conceptual metaphors, involving the cognitive linguistic theory and methods, are being analysed. Articles that have been collected from the Lithuanian public discourse and linguistic metaphorical expressions reveal how the situation of refugees has ben conceptualized by authors of articles of public discourse.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118292
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.