Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117882
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Talkovskytė, Jurgita
Title: Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinio darbuotojo, dirbančio su socialinės rizikos šeimomis, veiklos tobulinimo modelis
Other Title: Vilnius city social support center social worker who works with disadvantaged families, performance improvement model
Extent: 79 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: veiklos tobulinimas;socialinis darbas;socialinis darbuotojas;socialinės rizikos šeima;performance improvement;social work;social worker;social risk families
Abstract: Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis yra aktualus įvairiose pasaulio šalyse. Lietuvai integruojantis į bendrą Europos Sąjungos socialinę politiką pradėjo kisti požiūris į socialinius darbuotojus, kuriamos naujos metodologijos, keliami nauji reikalavimai darbuotojams, ypač dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis. Tačiau statistiniai duomenys rodo, jog situacija su socialinės rizikos šeimomis vis dar išlieka sudėtinga. Vilniaus mieste vyrauja tendencija, kad į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą per metus yra įrašoma daugiau šeimų nei išbraukiama. Dėl šios priežasties reikia ieškoti darbo su socialinės rizikos šeimomis tobulinimo galimybių.
Social work with disadvantaged families is relevant in many countries around the world. Lithuania is lagging behind it's social work welfare by many years, however after the accession to the European Union, the attitude towards the social workers began to change, a new methodologies and demands for social workers, particularly working with disadvantaged families, were developed. Vilnius city has a tendency that the number of records for social risk families with kids per year is increasing rather than decreasing. Therefore, there must be the necessity to look for an opportunities to improve work with disadvantaged families . The aim – to cons tact the performance improvement model for social workers working with disadvantaged families in social support center. The object – an activity improvement of social workers who work with disadvantaged families.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117882
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on May 1, 2021

Download(s)

29
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.