Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117359
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gaidelienė, Erika
Title: Jaunesniojo ir vyresniojo amžiaus paauglių aš-vaizdas, kūrybinis mąstymas ir mokymosi sėkmė
Other Title: Self-view of younger and older adolescents, creative thinking and learning success
Extent: 95 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: aš-vaizdas;kūrybinis mąstymas;mokymosi sėkmė;self-view;creative thinking;learning success
Abstract: Palyginus mūsų tiriamųjų paauglių nuo 10 iki 19 metų amžiaus sveikatos kontrolės lokuso skalių duomenis su K. Wallstono (1978), E. Žutautienės (2003), A. Petrulytės ir K. Vetrovaitės (2004) atliktais panašiais tyrimais, stebime tendenciją, kad kuo besimokantieji yra vyresnio amžiaus, tuo labiau išreikštas vidinės kontrolės lokusas. Kituose tyrimuose nenustatyta koreliacija tarp paauglių kūrybiškumo ir akademinio pažangumo. O mūsų tyrimai atskleidė, kad 10 - 19 metų paauglių vidutinis akademinis pažangumas yra susijęs su kūrybinio mąstymo originalumo parametru; taip pat ir vidutinis akademinis pažangumas turi teigiamų sąsajų kūrybiniu mąstymu. Pagal A. Petrulytės, D. Beresnevičienės ir K. Samašonok (2004) ankstesnius tyrimo rezultatus tarp mokinių kūrybiškumo ir mokymosi sėkmės reikšminga koreliacija nebuvo rasta. A. Petrulytė (2008) nubrėžė tyrimų perspektyvą ateityje, kad būtų tikslinga patyrinėti besimokančiųjų sveikatos kontrolės lokuso ir kūrybiškumo subskalių koreliacijas su vidine darna, sveikata, bei palyginti rezultatus su vyresnio amžiaus tiriamųjų (suaugusiųjų) rezultatais. Mūsų tyrimas praplėtė šį teiginį tuo, kad darbe buvo nustatyta kad tarp 10-19 metų paauglių (N=322) lietuvių kalbos bei menų mokymasis turi teigiamų sąsajų su vidinės sveikatos kontrolės (HLC) faktoriumi. Gauti tyrimo duomenys susišaukia su A. Petrulytės (2008) tyrimais tuo jog patvirtina faktą kad tarp kūrybiškumo ir sveikatos kontrolės lokuso bei mokymosi sėkmės yra tam tikras ryšys. Mūsų 1 tyrimo etapo duomenys parodė, kad 11-12 klasių mokinių (25,71) subskalių duomenys rodo, jog jų sveikatos būklė labiau siejama su HLC tai yra vidiniais faktoriais, nei 5-9 klasių mokinių (24,03) tarpe. Vidurkių skirtumai yra statistiškai reikšmingi (t = -1,858, p<0,001). 2 tyrimo etapo duomenys parodė, kad 11-12 klasių mokinių (16,8) subskalių duomenys rodo, jog vyresnių klasių mokinių sveikatos būklė siejama su HLC tai yra vidiniais faktoriais, nei 5-9 klasių mokinių tarpe (15,9). Vidurkių skirtumai yra statistiškai reikšmingi (t= 1,304, p<0,001). Tyrimai patvirtino iškeltą A. Petrulytės (2008) faktą, jog paauglystėje, nors ir sunkiai, bet formuojasi vidinės kontrolės lokusas, o mokinių kūrybinė veikla (menų dalykų mokymasis) gal padėti įveikti sudėtingus paauglystės sunkumus, įveikiant paauglystės raidos krizę. Ištyrus bei palyginus pirmo tyrimo A forma paauglių kūrybinį mąstymą su pakartotinu tyrimu po 2 metų pagal E.P. Torrance kūrybiškumo testo verbalinę ir neverbalinę dalį B forma (re-testas) 2007 ir 2010 metais nustatyta, kad kūrybiškumo parametrai pakito. Tyrimo duomenys parodė, kad tokie kūrybinio mąstymo komponentai kaip lankstumas nepakito, o gausumas, originalumas ir originalumas pakito – įverčiai padidėjo. Re –testo metu etapo kūrybinio mąstymo rodikliai panašūs kaip 1 etape, lankstumas nepakito, o gausumas, originalumas ir originalumas pakito – įverčiai padidėjo (žr. 2.4. pav.). Tokie rezultatai rodo, kad kūrybinio mąstymo parametrai didėja tarp vidurinės mokyklos bei gimnazijos paauglių. Mokymosi sėkmės paauglystėje problemų tyrimai (Liu, Kum-Shia; Cheng, Ying-Yao; Chen, Yi-Ling; Wu, Yuh-Yih, 2009; R. W. Jones (2010) tyrinėjo jaunų juodaodžių motinų mokymosi sėkmės problemas paauglystėje. H. Eisele, D. H. Zand; N. R. Thomson (2009) tyrinėjo lytiškumo, savęs suvokimo, prieraišumo ir mokymosi sėkmės mokykloje paauglystės periodu problemas tarp afro-amerikiečių. T. Kretschmer, A. Pike (2010) tyrinėjo vaikų konkurenciją/pavyduliavimą dėl tėvų meilės, draugystės ryšius ir mokymosi pasiekimus paauglystėje. M. A. Nippold (2010) analizavo kalbos mokymosi problemas ir mokymosi sėkmę paauglystėje. Mūsų tyrimų rezultatai paaitrina tą idėją, jog savęs vertinimas ir mokymosi sėkmė yra susiję. Mūsų tyrimų duomenys parodė, kad paaugliai kurie turi labai gerą akademinį pažangumą, save vertina emociniu lygmeniu; taip pat vidutinį akademinį pažangumą turintys paaugliai save vertina kognityviniu lygmeniu. M. A. Nippold (2010) ir mūsų tyrimų rezultatai sutampa tuo aspektu, jog kalba ir mokymosi sėkmė susiję. M. A. Nippold (2010) atskleidė faktą, jog svarbu „asmens individualus savęs vertinimas”, o mūsų tyrimai parodė, kad lietuvių kalbos mokymasis susijęs su kognityviniu savęs vertinimo lygmeniu. Naujausi duomenys apie paauglių nerimą ir sveikatos kontrolės lokusą rodo, jog egzistuoja ryšys tarp paauglių HLC, nerimo, akademinių pasiekimų, amžiaus, lyties ir šeimos pagrindo (A. Petrulyte „Health Locus of Control and Anxiety of Adolescents in Educational Context“ 2010). Vadinasi, galima teigti, kad formuojant paauglių vidinį asmens nusiteikimą savo sveikatos atžvilgiu, galima įveikti paauglystės nerimą ir mokymosi sunkumus mokykloje. O mūsų tyrimai, kaip tik patvirtina šį faktą, nes nustatyta, jog vyresniųjų klasių paauglių sveikatos būklė labiau siejama su HLC, t.y. vidine kontrole; o vidutinio akademinio pažangumo 10 - 19 metų paauglių sveikatos būklė turi teigiamų sąsajų su HLC (vidinė kontrolė); taip pat lietuvių kalbos bei menų mokymasis turi teigiamų sąsajų su vidinės sveikatos kontrolės (HLC) faktoriumi.
Object of the research: self-view, creative thinking and learning success of younger and older adolescents (aged 10-19). Aim of the research: to analyze self-view (evaluation of self-creativity, apprehension of health), creative thinking and learning success of younger and older adolescents (aged 10-19). Hypotheses of the research: 1. Indicators of creative thinking likely differ according to adolescents’ age and sex quantitative and detailed assessment is higher in the groups of girls and older adolescents. 2. Indicators of older adolescents’ health, mood and activity are probably higher and their inner control is more expressed than younger adolescents’. 3. There probably exists positive relationship between adolescents’ a academic progress, indicator of creative thinking and perceptible creativity self-evaluation at emotional and cognitive levels. Conclusions. Creative thinking indicators of adolescents (aged 10-19) are higher in a group of girls and students of higher forms (11-12th school years, aged 17-19). Medium academic progress of adolescents is related to the parameter of creative thinking originality; medium academic progress has positive relations with creative thinking as well. Evaluation of self-creativity at emotional level is higher in girls’ group; and evaluation of self-creativity at cognitive level is the highest among 17-19 years old adolescents (11-12th school years). Indicators of older adolescents’ health, mood, and activity are higher than younger adolescents’. Adolescents with excellent academic progress have positive relations to perceptible creativity at emotional level; also adolescents with medium academic progress have positive relations to perceptible creativity at cognitive level; learning of Lithuanian language is related to perceptible creativity at cognitive self-evaluation level. Health state of higher forms adolescents is related to HLC, i.e. inner control; health state of girls is more affected by PHLC, i.e. influence of other people especially doctors; health state of 10-19 years old adolescents with medium academic progress has also positive relations to the factors of HLC (inner control) and PHLC (influence of other people); learning of Lithuanian language and arts is also positively related to the factor of inner health control (HLC).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117359
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.