Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116737
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Jankauskas, Gintautas
Title: Ultravioletinės spinduliuotės poveikis vanadžio jonų būsenoms hidratuose
Other Title: Ultraviolet radiation influence on the vanadium ions states in hydrated compounds
Extent: 39 p.
Date: 6-Jun-2013
Keywords: ultravioletinė spinduliuotė;vanadis;gelis;hidratas;vanadžio pentoksidas;vanadium ions;photoelectron spectroscopy;X-ray;vanadium;radiation effects
Abstract: Įvadinėje dalyje trumpai supažindinama su hidratuoto vanadžio junginiais ir jų fizikinėmis bei cheminėmis savybėmis. Darbo įvade suformuluotas darbo tikslas - nustatyti vanadžio jonų būsenų priklausomybę nuo ultravioletinės spinduliuotės poveikio hidratuotuose junginiuose naudojant rentgeno fotoelektronų spektroskopijos metodą. Pirmame skyriuje supažindinama su vanadžio pentoksidu bei jo hidrato savybėmis: struktūra, sintezė. Aprašoma zolis - gelis technologija. Antrame skyriuje trumpai supažindinama su rentgeno fotoelektronų spektroskopija bei jos įranga. Trečiame skyriuje aptariama ultravioletinė spinduliuotė. Aprašomi UV spinduliuotės šaltiniai. Pateikiami nagrinėti duomenys iš bakalaurinio darbo. Ketvirtame skyriuje aprašomos eksperimentų metodikos, su kokia įranga buvo atlikti eksperimentai, bei visa eksperimento eiga. Penktame skyriuje pateikiami eksperimento rezultatai ir jų aptarimai. Paskutinėje darbo dalyje pateikiamos išvados, svarbiausia galime laikyti šią: didinat UV spinduliuotės poveikio laiką, atitinkamai didėja redukuoto vanadžio jonų (V4+ ) koncentracija bei vanadžio jonų redukcijos santykis.
A digest of hydrated vanadium compounds and their basic physical and chemical characteristics is presented in the introductory part. The introduction defines the purpose of the study, i.e. dependence of the vanadium ion working-set on the ultraviolet radiation effects in hydrated compounds using X-ray photoelectron spectroscopy. The first chapter introduces vanadium pentoxide and its hydrate properties, such as structure, synthesis, etc. It also describes the sol-gel technology. The second chapter gives a brief introduction to X-ray photoelectron spectroscopy and its equipment. The third chapter discusses ultraviolet radiation. Besides, it describes UV sources of radiation. The data therein are presented from the undergraduate thesis. The fourth chapter describes the methodology of experiments, equipment used for the experiments, and the complete procedure of the experiments. The fifth chapter presents the results of the experiments and discussions. Among the findings presented in the last chapter, the principle ones can be discerned, such as increment of the UV exposure time correspondingly increases reduced levels of vanadium ions (V4+) and vanadium ion reduction ratio.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116737
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.