Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115655
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pelakauskienė, Elena
Title: Profesinio mokymo(si)kokybės diagnostika profesinėje mokykloje
Other Title: Vocational education and training quality diagnostic in vocational school
Extent: 81 p.
Date: 8-Jun-2007
Keywords: profesinio;mokymo;diagnostika;vocational;education;diagnostic
Abstract: Aktualumas: Profesinio mokymo teikėjas: vykdo profesinio mokymo įstaigos vadybinės ir pedagoginės veiklos vidinį vertinimą; atsako už profesinio mokymo kokybę. Darbo tikslas: Išanalizuoti mokymo kokybės profesinėje mokykloje sampratą ir realijas. Darbo uždaviniai:  Išstudijuoti, pedagoginę, psichologinę, sociologinę literatūrą bei įvairius dokumentus, nagrinėjančius švietimo įstaigos vertinimo nuostatų teorinę bazę.  Ištirti mokytojų nuostatas vertinant profesinio parengimo kokybę.  Atskleisti mokinių įsivertinimą profesinio pasirengimo kokybės požiūriu.  Nustatyti darbdavių požiūrį į profesinio parengimo kokybę.  Aptarti respondentų grupių vertinimų dermę, diagnozuojant profesinį pasirengimą praktinei veiklai. Tyrimo objektas: Profesinio mokymo kokybė. Išvados (1):  Studijuota įvairi pedagoginė, psichologinė, sociologinė literatūra profesinio rengimo klausimu leidžia teigti, kad mokymo procese prioritetine užduotimi įvardijama mokymo kokybė. Teisiniai dokumentai taip pat skiria ypatingą vietą profesinio mokymo kokybei.  Pažymėtina, kad vieningo mokslininkų požiūrio į kokybės vertinimą nėra.  Skirtingas įmones atstovaujantys darbdaviai, vertindami profesinio rengimo kokybę, vieningai įvardija tas pačias pagrindines problemas: pasirengimo praktinei veiklai stoką, mokinių iniciatyvumo ir atsakingumo stoką.  Darbdaviai pažymi materialinės bazės stiprinimo būtinybę, bendradarbiavimo ryšių plėtojimą. Išvados (2):  Reikšminga tai, kad dauguma darbdavių pripažįsta pakankamą teorinio pasirengimo lygį ir jaunų specialistų norą ateityje dirbti pagal įgytą profesiją.  Mokinių praktinis pasirengimas vertinamas žemiausiai. Darbdaviai nori, kad, atėję į įmonę, mokiniai iš karto mokėtų dirbti savarankiškai.  Atlikto tyrimo duomenys rodo, kad mokytojų nuostata profesinio rengimo kokybės klausimu yra teigiama: ypatingai išskiriant mokytojo profesionalumą, teorijos ir praktikos ryšį, mokymo metodų įvairovę, mokiniui save realizuoti sąlygų sudarymą. Išvados (3):  Mokiniai, vertindami profesinio pasirengimo kokybę, pervertina teorinį pasirengimą ir nepakankamai įvertina praktinio pasirengimo svarbą. Šį teiginį pagrindžia nedeakvatus savo mokymosi kokybės vertinimas, nesuvokiant teorinio pasirengimo svarbos sėkmingai praktinei veiklai. Tai mokiniai sieja su praktinio mokymo bazės nebuvimu, jų poreikių netenkinimu.  Mokinių nuostata pasirinktos specialybės atžvilgiu yra teigiama. Išvados (4):  Įvairių respondentų tyrimų duomenų lyginamoji analizė vieningai patvirtina nuostatą, kad reikia stiprinti teorinio ir praktinio parengimo ryšį, kiekvienai vertinimo grupei prisiimant atitinkamus įsipareigojimus. Rekomendacijos (1):  Profesinė mokykla, norėdama išlikti konkurencinga dabartinėmis rinkos sąlygomis, privalo nuolat diagnozuoti mokymo kokybę.  Norint diagnozuoti profesinio mokymo kokybę būtina apibrėžti kas tai yra kokybė. Mokykla tai turi padaryti individualiai atsižvelgdama į savo kontekstą.  Siekiant profesinio mokymo kokybės būtina užtikrinti viso mokyklos personalo nuostatą siekti kokybės. Todėl, vykdant diagnostiką, būtina ištirti personalo požiūrį į profesinio mokymo kokybę. Rekomendacijos (2):  Būtina sužinoti visų pagrindinių suinteresuotų šalių nuomonę. Profesinėje mokykloje tai būtų: mokiniai, mokyklos personalas, darbdaviai. Kai kuriais atvejais ir mokinių tėvai.  Daugiau dėmesio būtina skirti praktiniam mokymui tobulinti. Tuo tikslu būtina stiprinti ryšius su darbdaviais, didesnę dalį praktinio mokymo vykdyti įmonėse.
The study object is professional schools quality of teaching. Study task is to analyze the conception and the reality of teaching quality in a professional school. The study consists three parts. Theoretical aspects of educational institution assessment are analyzed in the first part of this study. The point of professional school audit context is revealed in the second part. The empirical results of the study are presented in the third part. The conclusions follow that professional study quality depends on many factors: economical status of the country, adequate material basis of education institution, qualification of pedagogy, organization of teaching and a contingent of students. There is no unique and reliable system underlying the professional studying quality in Lithuania. The result of this study let us state that the main valuators of studying quality are employers. Study data show that employers are wanly ranking the professional preparedness of their trainees than the trainees themselves. The quality analysis shows that statistically reliable relation between evaluation of professional preparedness level or teaching quality and that dementias like motivation, success during the practice, also education institution system of knowledge evaluation. Study results indicate that mostly pupils agree with the statement that their professional preparedness depend only on their own effort. Future specialists ought to overprice their knowledge and skills, that is, they lack of objective evaluation as a specialist themselves. The study revealed that, in the opinion of teachers, teaching quality depends on a teacher’s professionalism, proficiency on delivering the knowledge. The methods used to evaluate the knowledge are effective, deflect current level of knowledge. This verifies pupils’ position, that teachers’ valuations are reciprocal to their knowledge level. Teachers mostly agree with the proposition that knowledge evaluation show the lacunas in studying and actuate to deepen skills and knowledge. Teachers give preference to practice more than pupils.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115655
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

6
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.