Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115118
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Miknevičius, Vytautas
Title: Oro taršos degalinės aplinkoje tyrimai
Other Title: Research of air pollution in petrol station environment
Extent: 61 p.
Date: 22-May-2014
Keywords: Degalinė;aplinka;oro tarša;cheminiai junginiai;kietosios dalelės.;Petrol station;environment;air pollution;chemical compounds;particulate matter.
Abstract: Degalinės yra vienas iš pavojingesnių aplinkos taršos šaltinių, nes jų aplinkoje į atmosferą išsiskiria įvairūs tiek aplinkai, tiek žmogaus sveikatai pavojingi teršalai. Šio tyrimo tikslas – nustatyti oro taršos lygį degalinės aplinkoje bei gretimose jos teritorijose, pasirinkus tipišką priemiesčio degalinę. Tyrime buvo nustatinėjamos azoto dioksido, sieros dioksido, benzeno, formaldehido, bei kietųjų dalelių koncentracijos aplinkos ore. Atlikus tyrimus nustatyta, kad didžiausios lakiųjų organinių junginių bei dujų koncentracijos yra degalinės operatoriaus darbo vietoje, kur azoto dioksido (2,03 ppm), benzeno (1,52 ppm) ir formaldehido (1,43 ppm) koncentracijos ore viršijo didžiausias leidžiamas koncentracijas darbo aplinkoje. Degalinėje, lauke visų tirtų lakiųjų organinių junginių ir dujų koncentracijos viršijo ribines vertes aplinkos ore. Taip pat nustatyta, kad už degalinės teritorijos teršalų koncentracija ore padidėja likus 100 m iki degalinės. Kietųjų dalelių tyrimai parodė, kad degalinės aplinkoje daugiausiai vyrauja 0,3 – 0,5 µm dydžio dalelės. Taip pat degalinės teritorijoje, lauke buvo viršyta didžiausia leidžiama kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore.
A petrol station is one of the most dangerous sources which are known to contribute greatly to the pollution of the environment due to normal pollutants they emit into atmosphere. The aim of the research is to assess the level of the pollution in the surroundings of a particular city petrol station as well as in the territory of the nearly by petrol stations. A research has been carried out to measure the amount of nitrogen dioxide, nitrogen monoxide, sulfur dioxide, benzene, formaldehyde and particulate matters concentrations in the air. After carrying out the research it was found out that the largest concentration of volatile organic compounds and gases was discovered in the working place of the operator of the petrol station where the concentrations of nitrogen dioxide (2,03 ppm), benzene (1,52 ppm) and formaldehyde (1,43 ppm) in the air exceeded all the limits allowed in working places. The concentration of gases and volatile organic compounds in the station and outside it exceeded the marginal value of in the air. Research also proved that the concentrations of pollutants increase in its amount 100 m around the petrol station. The test on particulate matters shoved that the prevailing size of the particulate matters was about 0,3 – 0,5 µm and their concentration highly exceeded the permitted amounts in the territory of the petrol station.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115118
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.