Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114999
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Balnys, Andrius
Title: Pažeistų uosynų atkūrimo būdų įvertinimas Pakruojo ir Radviliškio miškų urėdijose
Other Title: Ash forest restoration techniques and evaluation Pakruojis and Radviliškio damaged ash forest enterprises
Extent: 41 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: pažeisti uosynai;atkūrimo būdai;želdinių ir žėlinių rūšinė sudėtis;kokybė.;pažeisti uosynai;atkūrimo būdai;želdinių ir žėlinių rūšinė sudėtis;kokybė.
Abstract: Magistro darbe vertinami šaknų puvinio pažeistų uosynų atkūrimo būdai. Darbo objektas – atkūriami pažeisti uosynai Pakruojo ir Radviliškio miškų urėdijose. Darbo metodai – želdinių ir žėlinių vertinimas išretėjusiuose, išretintuose ir nukirstuose pažeistuose uosynuose. Darbo rezultatai. Pakruojo ir Radviliškio miškų urėdijose pažeisti džiūstantys ir nudžiūvę uosynai daugiausiai paplitę Lf augavietėje. Abiejose urėdijose plynai kirsti ir atkūriami 0,6 – 0,8 skalsumo džiūstantys uosynai. Medynai dažniausiai atkūriami želdant, rečiau mišriu būdu ir paliekant savaiminiam atžėlimui. Pakruojo ir Radviliškio miškų urėdijose pažeisti uosynai atkūriami ąžuolo, eglės, juodalksnio, rečiau beržo želdiniais, vyraujant ąžuolui ir eglei. Laikinuose tyrimo bareliuose didžiausias išlikusių tikslinių medžių rūšių tankis Pakruojo miškų urėdijoje yra 98 proc. – eglė su ąžuolu, mažiausias – beržo, juodalksnio su drebule ir uosiu (75 proc.). Dažniausiai išlikusių tikslinių rūšių kokybė įvertinta gerai (60 proc.), ir patenkinamai – 40 proc. Didžiausias Radviliškio miškų urėdijoje yra 99 proc. – ąžuolas, juodalksniu su beržu ir baltalksnio su drebule antruoju ardu, mažiausias – 78 proc. beržo su juodalksnio ir drebule. Dažniausiai išlikusių tikslinių rūšių kokybė įvertinta gerai (90 proc.), ir patenkinamai – 10 proc. Pažeistų uosynų plynas kirtavietes siūlome atkūrti tikslinėmis medžių rūšis, tinkamai prižiūrint ir saugant nuo žvėrių pažeidimų. Pakruojo ir Radviliškio miškų urėdijose didžiausias tikslinių medžių rūšių prigijimo laipsnis yra atkūriant mišriu būdu, mažiausias – žėliniais.
Master's thesis evaluated the root rot damaged ash recovery techniques . The object - Recover damaged ash Pakruojis and Radviliškis forest enterprises. Working methods - planting and precommercial evaluation of thin, rarefied and a severed damaged ash. Results. Pakruojo and Radviliškio forest enterprises violate withered and dying ash mainly distributed Lf habitat. Both Enterprise System clearfelling and reproducible 0.6 to 0.8 stocking drying ash. Stands usually playing growing, sometimes mixed mode and natural regeneration. Pakruojo Radviliškio and forest enterprises violate ash playing oak, fir, alder, birch least plantations, oak and spruce prevail. Temporary study plots largest extant species of the target density Pakruojis the SFE is 98 percent. – with oak tree, the smallest – birch, alder and aspen and ash (75 percent). The most common target species surviving good quality assessment (60 percent), and satisfaction – 40 percent. The biggest Radviliškio the SFE is 99 percent – oak, alder with birch and alder with aspen second ard, lowest – 78 percent birch and alder and aspen. The most common target species surviving good quality assessment (90 percent), and satisfaction – 10 percent. Damaged ash restore damaged target tree species and provide for their protection from animals. Pakruojis and Radviliškis forest enterprises the largest target species of survival degree is restoring a mixed way, at least – with plantations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114999
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.