Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114745
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Blockis, Paulius
Title: Žieminių kviečių derliaus formavimosi tyrimai skirtingo tankumo pasėliuose
Other Title: Winter wheat yield formation using different crop densities
Extent: 49 p.
Date: 22-May-2012
Keywords: žieminiai kviečiai;pasėlio tankumas;derlius;winter wheat;crop density;yield
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami žieminių kviečių derliaus formavimosi tyrimai skirtingo tankumo pasėliuose. Darbo objektas – žieminių kviečių skirtingo tankumo pasėliai. Darbo metodai: mokslinės literatūros sisteminė ir lyginamoji analizė, atliktų tyrimų statistinių duomenų analizė, apibendrinimo ir grafinio vaizdavimo metodai. Darbo rezultatai. Skirtingo tankumo pasėliai turėjo įtakos žieminių kviečių derliaus formavimuisi atskirais augimo tarpsniais, tačiau esminis skirtumas matomas ne visuose pasėliuose. Didžiausias žieminių kviečių bendras derlius ir produktyvių stiebų skaičius buvo tankiausiame pasėlyje, tačiau esminis skirtumas yra tik tarp produktyvių stiebų skaičiaus (išskyrus 450 ir 600 vnt. m-2 su prieš tai buvusiu pasėlio tankiu). Didėjant pasėlio tankumui užfiksuota bendro derliaus didėjimo ir grūdų derliaus mažėjimo tendencijos. Grūdų derliaus skirtumas 300 ir 450 augalų vnt. m-2 pasėliuose – neesminis. Derliaus indeksas didžiausias 300 vnt. m-2 tankumo pasėlyje. Tuo tarpu varpos produktyvumas, 1000 grūdų masė ir grūdų skaičius varpoje didesni retesniuose pasėliuose.
Master's thesis submitted to the winter wheat yield formation using different crop densities. The object - a different density of winter wheat crops. Working methods: scientific literature, a systematic and comparative analysis of a survey of statistical data analysis, aggregation and visualization techniques. Results. Different crops are affected by density of winter wheat yield formation of separate phases of growth, but no significant difference seen in all crops. The highest total yield of winter wheat and the number of productive stems was tankiausiame crop, but the only substantial difference between the number of productive stems (except 450 and 600 pc. m-2 to the previous crop density). Increasing crop density was observed in the total crop growth and grain yield downward trend. Grain yield difference between 300 and 450 plant units. m-2 crops - not essential. Harvest index was 300 units. m-2 density of the crop. Meanwhile, the productivity of the penis, 1000 grain weight and grain number per ear more less-common crops.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114745
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.