Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Publication
  Melo identifikavimas Vokietijos pramonės sektoriaus pavyzdžiu : metodo tobulinimas
  [Identification of lying in the case of Germany industrial sector : improvement of the method]
  research article
  Dapkus, Mindaugas
  ;
  Stundžienė, Alina
  Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai, 2015, t. 9, nr. 2, p. 127-140
  Autoriai tikrina hipotezę, jog verslo organizacijos gali kryptingai skleisti klaidinančią (melagingą) ekonominę informaciją apie savo esamą ir ateities veiklą, tai gali būti aptikta net makroekonominiame lygmenyje. Siekiant patikrinti šią hipotezę straipsnyje pateikiamas melagingo makroekonominio elgesio identifikavimo metodas. Iškelta hipotezė ir siūlomas metodas buvo patikrintas remiantis Vokietijos pramonės sektoriaus statistiniais duomenimis. Šis straipsnis – ankstesnio makroekonominio melo nustatymo metodo vedinys, kuriame papildomai įvertintas išorinis faktorius – mažmeninės prekybos pokyčiai šalyse eksporto partnerėse.
    113  51
 • Publication
  Evaluation of sustainability of business models of Scandinavian bank subsidiaries in the Baltics
  [Skandinavijos bankų padalinių Baltijos šalyse verslo modelių tvarumo vertinimas]
  research article
  Jočienė, Aldona
  Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai, 2015, t. 9, nr. 2, p. 107-125
  Remiantis verslo modelio indikatorių sistema, analizuotas Skandinavijos bankų padalinių, veikiančių Baltijos šalyse, verslo modelių tvarumas. Tyrimo tikslas yra nustatyti, jei šie bankai vykdys tokią veiklą, kokią vykdo šiuo metu, ar jie sugebės generuoti priimtinas grąžas trejų metų laikotarpyje ir kokios yra pagrindinės grėsmės.
    139  62
 • Publication
  Problems of financial provision at the Latvian municipalities in the tax policy context
  [Latvijos savivaldybių finansavimo problemos mokesčių politikos kontekste]
  research article
  Zubule, Erika
  ;
  Puzule, Anita
  Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai, 2015, t. 9, nr. 2, p. 91-105
  Tyrimo tikslas – parodyti vietinių Latvijos savivaldybių problemas, susijusias su finansinių išteklių trūkumu. Darbe nagrinėjamas aktyvus mokesčių politikos naudojimas, siekiant užtikrinti savivaldybių finansavimą Latvijoje. Autorės išanalizavo esamą situaciją ir, besiremdamos kitų šalių patirtimi, parengė rekomendacijas, kaip sėkmingai pritaikyti mokesčių politiką esamomis sąlygomis Latvijoje, gerinant vietinių savivaldybių finansinį pajėgumą ir didinant jų susidomėjimą verslumo rėmimu.
    165  50
 • Publication
  Logistinio draudimo įmonių mokumo valdymo modelio taikymas draudimo premijos vertinimui
  [The adaptation of logistic solvency management of insurance companies’ model for the evaluation of insurance premium]
  research article
  Jurkonytė, Edita
  Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai, 2015, t. 9, nr. 2, p. 77-90
  Straipsnyje pateikiama draudimo premijos nustatymo, taikant logistinio kapitalo valdymo principus, analizė, siekiant įvertinti logistinio kapitalo valdymo teorijos pritaikymo galimybes draudimo įmonių mokumui valdyti.
    118  48