Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research

Permanent URI for this community

ISSN 2335-8742

http://dx.doi.org/10.7220/AESR.2335.8742

“Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai” – tai recenzuojamas mokslinis žurnalas, kuriame pristatomi sisteminiai tyrimai, svarbių mokslinių darbų bei įvykių apžvalgos ekonomikos, finansų, ekonometrikos bei statistikos srityse. Žurnalas referuojamas tokiose duomenų bazėse kaip EBSCO (Business Source Complete) bei ProQuest. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (2016–2019 m.). Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje, naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS) ir plagijavimo prevencijos programą CrossCheck. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai svetainė

“Applied Economics: Systematic Research” is a peer reviewed scientific journal covering systematic research as well as reviews of important scientific works and events in economics, finance, econometrics, and statistics. The journal is being reviewed in such databases as EBSCO (Business Source Complete) and ProQuest. This journal is registered in the CrossRef system, uses Open Journals Systems (OJS) software for management and publishing support and plagiarism detection systems CrossCheck. Applied Economics: Systematic Research website