Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114290
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kivilytė, Indrė
Title: Cheminės taršos tyrimas triukšmą sulaikančių užtvarų saugos zonose
Other Title: Chemical Pollution Study Noise Attenuation Barriers, Safety Zones
Extent: 49 p.
Date: 22-May-2013
Keywords: Cheminė tarša;transportas;išmetamosios dujos;Chemical pollution;transport;exhaust emissions
Abstract: Аplinkos oro kokybė labаi priklаuso nuo prаmonės, energetikos ir kt. ūkio šakų veiklos. Trаnsporto priemonės yrа vienаs didžiаusių Lietuvos miestų аplinkos teršėjų. Jų sukeliаmа cheminė tаršа kenkiа gyventojų sveikаtаi, sukeliа pаlаnkiаs sąlygаs šiltnаmio efekto didėjimo intensyvumui. Mаgistrаntūros dаrbo tikslas - išanalizuoti triukšmą sulaikančių užtvarų saugos zonų įtaką transporto keliamos cheminės taršos sklaidai. Tyrimais nustatyta, kad tarp transporto išmetamųjų dujų didžiausia koncentracija yra sieros dioksido (SO2) apie 2,03 mg/m3, kuri 4 kartus viršija didžiausią leidžiamą vienkartinę normą - 0,5 mg/m3. Azoto dioksido (NO2) koncentracija, matuojant be akustinės sienelės, 15 m atstumu nuo taršos šaltinio beveik 3 kartus didesnė, negu su akustine sienele. Taip pat nustatyta, kad eismo intesyvumas turi didelę įtaką išmetamųjų dujų koncentracijai aplinkoje. Esant 900 vnt/h intensyvumui, 1 m atstumu nuo taršos šaltinio, anglies monoksido (CO) koncentracija siekia 0,71 mg/m3, o prie 650 vnt/h eismo intensyvumo, koncentracija yra 0,46 mg/m3. Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad triukšmą sulaikančios sienelės turi įtakos transporto išmetamųjų dujų plitimui į gyvenamąją aplinką.
Ambient air quality depends on the energy indusrty other economic type of business. Vehicles is one of the largest Lithuanian city of pollution. Their chemical pollution caused by demaging the health of residents, causing favorable conditions for greenhouse posters intensity. Master‘s work is – to analyze the noise attenuation barrier in the impact on safety of transport caused by chemical dispersion. Studines have shown that the transport emissions are the largest concentation of sulfur dioxide (SO2) about 2,03 mg/m3, which is 4 times higher than the maximum allowable rate of single – 0,5 mg/m3. Nitrogen dioxide concentrations measured without acoustinal screens, 15 mm distance from the source of contamination is almost 3 times higher, than with an acoustic wall. Also found that the traffic has a significant impact intensive exhaust gas environments. At 900 unit/hour intensity at 1 m distance from the pollution source, carbon monoxide concentration of 0,71 mg/m3, and the 650 unit/hour traffic intensity, concentration of 0,46 mg/m3. Summarizing the results showed that the noise attenuation walls affects vehicle exhaust gas spread to a resident of the environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114290
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.