Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114096
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Bedrova, Kira
Supervisor: Vasinauskienė, Regina
Title: Racionalus šilumos naudojimas kepimo krosnyje
Other Title: Research of rational heat use in the baking oven
Extent: 60 p.
Date: 26-May-2011
Keywords: kepykla;kepimas;šilumos taupymas;rekuperacja;dujos;bakery;baking;heat saving;recuperacion;gas
Abstract: Tyrimai atikti UAB „ Duonuva“ kepykloje Rokiškio rajone, Kavoliškio kaime, 2010 metais. Magistnratūros darbo tikslas – išanalizuoti pyragų kepimo technologinio proceso metu prarandamos šilumos kiekį ir pateikti būdą, kaip racionaliai panaudoti iš krosnies šalinamas dujas. Atlikus informacijos šaltinių apžvalgą, išanalizuotas pyrago gaminių technologinis gamybos procesas, aptartas kepimo pramonės įmonėms tenkančios energijos sąnaudos, įvertintos energijos taupymo priemonės kepykloje, šalinamomų dujų šilumos nuostoliai, priemonės jų mažinimui. Atikus eksperimentinius tyrimus nustatėme krosnies išmetamų dujų šilumos pokyčius kamine. Nustatyta, kad didžiausia krosnies išmetamų dujų temperatūra kamine pasiekta 0,15 m. nuo dujų ir oro maišymo kameros, sklendei esant uždarytai – 205 ˚C. Mažiausia išmetamų dujų temperatūra kamine užfiksuota 2,5 m. nuo dujų ir oro maišymo kameros, sklendei esant atidarytai – 150 ˚C. Apibendrinus skaičiavimo rezultatus nustatyta, kad didžiausias šilumokaičio efektyvumas krosnies išmetamų dujų kamine, pasiekiamas, šilumokaičio ilgiui esant 1,32 m, srauto greičiui vamzdžiuose – 0,6 m/s, temperatūrai – 80 ˚C. Apskaičiuota, kad naudojant šilumokaitį kildinimo kameros garų gamybai, galima sutaupyti 20000 kW elektros energijos per metus.
Researches have been made in UAB „Duonuva“ bakery situated village Kavoliškis, Rokiškis district in 2010. The aim of this research was to analyte the lost thermal amount during the baking process and to make researches, related to removing of gas from the oven and to the rational use of heat waste. According to the made review of the information sources, the technological process of cake baking was analysed and dissination of energy for bakery industry was discussed. Means of energy saving in bakery, waste of energy with removing gas and ways of reduction have been evaluated. After the experimental analysis were found out the parameter of exhaust gas in oven’s chimney. It was defined, that the highest temperature of exhaust gas in the oven’s chimney was reached 0,15 m. away from the gas and air – mix chamber when the bolt was closed – 205 ˚C. The lowest temperature of exhaust gas was stated 2,5 m. away from the gas and air – mix chamber, when the bolt was closed – 150 ˚C. As a conclusion of the results is clear, that the highest efficiency of heat equipment in the chimney of exhaust gas to have the highest economic benefit is reached with the measure ments of the heat equipment with lengh – 1,32 m, speed of flow in pipes – 0,6 m/s, temperature – 80 ˚C. Using the head equipment in production of gas in dough rising chamber, about 20000 kW of electric energy can be saved a year.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114096
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.