Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114072
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBačkaitis, Julius-
dc.contributor.authorKnizikevičius, Laurynas-
dc.date.accessioned2020-12-21T20:41:23Z-
dc.date.available2020-12-21T20:41:23Z-
dc.date.issued2011-05-26-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/114072-
dc.description.abstractMagistro darbe tiriama Antazavės dvaro parko želdinių sanitarinė būklė, parko infrastruktūros būklė bei vandens telkinio pakrančių tinkamumas rekreacijai. Darbo objektas – Antazavės dvaro parkas (Zarasų raj.). Darbo tikslas – Atlikti parko ir jame augančių želdinių taksacinį, rekreacinį bei sanitarinės būklės įvertinimą ir parengti tvarkymo priemonių planą. Darbo metodai – literatūros ir duomenų analizės, aprašomasis. Darbo rezultatai. Šiuo metu parko teritorijoje tarpsta 41 medžių bei 46 krūmų rūšys bei veislės. Iš jų 19 rūšių yra vietinės, o 68 rūšys ir veislės – introdukuotos. Parko teritorijoje inventorizuota 200 sklypų bei 7 medynai. Ne medynuose inventorizuotas 1471 sumedėjęs augalas. Parke vyrauja lapuočiai – jie sudaro 93,4% (1 374 vnt.), tuo tarpu spygliuočiai medžiai bei krūmai sudaro tik 6,6% (97 vnt.). Vidutinis šiuo metu parke augantis medis siekia 17,8 m aukštį ir 34 cm skersmenį. Aukščiausi ir storiausi medžiai parke yra pilkosios tuopos, siekiančios 34 m aukštį ir 134 cm skersmenį. Nustatyta, kad geros sanitarinės būklės augalai parke sudaro didžiausią dalį – 79,4%, vidutiniškai pažeisti – 7,6%, stipriai pažeisti – 10,7%, žuvę – 2,3%. Labiausiai būklės pablogėjimą lemia stiebų medienos puviniai, kamienų žaizdos, defoliacija ir sausos šakos (ypatingai paprastojo uosio želdiniams) bei stelbimas. Žalvės ežero pakrantė yra ribotai tinkama rekreacijai. Dalis pakrantės yra stačiašlaitė, kita dalis – lėkšta, tačiau perteklinio drėgnumo. Pakrantės tinkamumą rekreacijai taip pat riboja tanki pakrantės medžių juosta. Bendra parko infrastruktūros objektų būklė vertinama kaip vidutinė dėl netinkamos priežiūros ir įrenginių nusidėvėjimo. Parke labai trūksta suolų, atokvėpio aikštelių. Beveik nėra mažosios architektūros statinių. Atlikus projektuojamus kirtimus iš parko būtų pašalinti 203 medžiai. Po projektuojamų kraštovaizdžio sanitarinių kirtimų parke liktų 1268 sumedėję augalai, iš kurių sveiki sudarytų 92%, vidutiniškai pažeisti – 7,5%, stipriai pažeisti – 0,5%.lt
dc.description.abstractIn this master thesis park condition of Antazavė estate is assessed. State of park flora, infrastructure and lake shore suitability for recreation is analysed. Object – Antazavė estate park (Zarasai dist.). Objective – to assess park condition of Antazavė estate. Evaluate the state of health and dimensions of trees also recreational values. Prepare the plan for reconstruction. Methods – analysis of data and literature, descriptive method. Results – for this moment 41 tree and 46 scrub species and breeds can be found in the park. 68 species and breeds are introduced and 19 species are native. Inventory of 200 plots and 7 tree stands was made. 1471 woody plant was found outside the stands. Park is dominated by broadleaves, they amount for 93,4% (1374) of all wooded plans and conifers make the rest 6,6%. Average tree in the park now reaches 17,8 meters in height and 34 cm in diameter. Highest and thickest trees in the park are Grey poplar reaching 34 meters in height and 134 cm in diameter. It was found that 79,4% of all the wooded plants were healthy, 7,6% moderately damaged, 10,7% severely damaged, 2,3% dead. Mane causes of health problems are stem wounds and rots, defoliation, and dieback of branches (especially for common ash) also competition. Shore of Žalvė lake is moderately suitable for recreation. Part of it is very steep and part is quite flat but to wet. Suitability for recreation is also limited by dens vegetation along the shore. Shape of infrastructure in the park is recognised as average because of poor maintenance and wear. There is a lack of benches, resting areas. Almost no architecture can be found. After recommended removal of 203 trees 1268 wooded plants would remain. The percentage of healthy trees would be 92%, moderately damaged 7,5% and severely damaged 0,5%.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent50 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectAntazavėlt
dc.subjectparkaslt
dc.subjectbūklėlt
dc.subjectmedžiailt
dc.subjectAntazavėen
dc.subjectparken
dc.subjectconditionen
dc.subjecttreesen
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titleAntazavės dvaro parko būklės vertinimas ir priemonės jai pagerintilt
dc.title.alternativeAssessment of the state of Antazavė estate park and measures to improve the situationen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptMiškų ir ekologijos fakultetas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.