Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113940
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Babenskas, Aurimas
Title: Javų ligų paplitimas auginant neįdirbtoje ir minimaliai įdirbtoje dirvoje
Other Title: The Grain Crop Diseases in Different Soil Tillage
Extent: 49 p.
Date: 21-May-2007
Keywords: ligos;įvairus žemės dirbimas;žieminiai kviečiai;vasariniai miežiai.;diseases;different Soil tillage;winter wheat;summer barley.
Abstract: Bandymas buvo vykdomas Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje, 2005-2006 metais. Tiriamos žieminių kviečių veislė ‚Zentos‘ ir vasarinių miežių – ‚Ūla‘. Darbo tikslas - nustatyti žieminių kviečių ir vasarinių miežių ligų paplitimą, intensyvumą auginant įvairioje žemės dirbimo sistemoje. Žieminių kviečių pasėlyje plito septoriozė (Septoria tritici), miltligė (Blumeria graminis). Vasarinių miežių pasėlyje plito miltligė (Blumeria graminis), dryžligės (Helminthosporium spp.) (2005). Dryžligės (Helminthosporium spp.), rinchosporiozė (Rhynhosporium secalis) plito 2006 metais. Supaprastintas žemės dirbimas ir tiesioginė sėja javu ligų paplitimui ir intensyvumui esminės įtakos neturėjo. Fungicidų poreikis lig�� kontrolei nepadidėjo.
Studies were done in field plots of the Lithuanian University from 2005 - 2006. Analysis was made in the winter wheat ‚Zentos‘ and barley ‚��la‘. Point of this work is establich simplification of tillage influence of winter wheat and barley diseasness. In winter wheats spread Septoria tritici, Blumeria graminis. In Summer barley spread Blumeria graminis, Helminhosporium spp. (2005). Helminhosporium spp., Rhynhosporium secalis spread in 2006. Simplification of tillage and sowing in the not cultivated soil had not significant influence on the spread of crops diseasess. The influence of fungicides to control of diseases did not increased.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113940
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
aurimas_babenskas_md.pdf742.95 kBAdobe PDF   Until 9900-01-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.