Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113929
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Bosas, Giedrius
Title: Beržų, drebulių, juodalksnių žievės storio dėsningumų tyrimai
Other Title: Study of regularities of birch, aspen, black alder bark thickness
Extent: 63 p.
Date: 6-Jun-2007
Keywords: Dvigubas žievės storis;skersmuo su žieve;skersmuo be žievės;santykinis skersmuo;fiksuotas stiebo skersmuo su žieve;Double bark thickness;diameter over bark;diameter under bark;relative diameter;fixed volume diameter of stem
Abstract: Darbe pateikti beržų, drebulių, juodalksnių žievės storio tyrimai. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti beržų, drebulių, juodalksnių stiebų žievės storio kintamumo dėsningumus ir jų pagrindu sudaryti stiebų žievės matematinį modelį. Tyrimo uždaviniai: Nustatyti beržo, drebulės, juodalksnio žievės storio koreliacinius ryšius su stiebų taksacinėmis charakteristikomis. Nustatyti beržų, drebulių, juodalksnių žievės storio kitimo dėsningumus išilgai stiebo ir išreikšti juos regresinėmis lygtimis. Išreikštus beržų, drebulių, juodalksnio žievės storio kitimo dėsningumus palyginti su galiojančiais normatyvais, kitų tyrėjų rezultatais. Tyrimo objektas: Tyrimo bareliuose paimti beržų, drebulių, juodalksnių medžių stiebai iš vidurio Lietuvos ir Žemaitijos regionų. Iš viso tyrimui buvo išmatuota 175 beržo, 136drebulių, 152 juodalksnio stiebų duomenys. Tyrimo metodai: žievės storio priklausomybė nuo jį sąlygojančių veiksnių buvo analizuojama daugianarės tiesinės ir kreivinės regresinės analizės metodais panaudojant EXCEL ir statistika V.6.0 programas. Tyrimo rezultatai: Išanalizuoti beržų, drebulių, juodalksnių kintamumai. Gauti empiriniai duomenys palyginti su kitų autorių matavimo rezultatais, atliekant žievės storio priklausomybės nuo stiebo skersmens 1.3 m aukštyje lyginamąją analizę. Gauti beržų, drebulių juodalksnių žievės storio kintamumo modeliai.
The results of bark thickness analyses of birch, aspen, black alder tree species are presented in the work. The main goal of the work was to investigate regularities of bark thickness variance of birch, aspen, black alder logs felled during all cutting and to make mathematical model of bark of stems. The main tasks of the work were to find out regularities of bark thickness of asp, birch, black – alder and bark thickness dependence on parameters of stems, to make regression analysis of regularities of bark thickness variance along stem and to compare results of work with other similar investigations. The empirical material of asp, birch and black -alder stems were selected from the middle and lowland regions of Lithuania. Overall 465 records of stem were collected, of which 175 records were of aspen, 136 – of birch, 152 – of black-alder. Methods The multiple linear and nonlinear regressions were used to process empirical data. Calculations were made using software STATISTICA v6.0 and MS EXCEL packages. The main results Changes of bark thickness of birch, aspen and black alder were investigated. The acquired empirical data were compared with the data of other authors carrying out comparative analyses of bark thickness dependence on steam diameter at 1.3 m height. Models of bark thickness variance of birch, aspen, black alder were prepared.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113929
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.