Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1139
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Latakienė, Jolanta;Skruibis, Paulius
Title: Attempted suicide : qualitative study of adolescent females’ lived experience
Other Title: Bandymas nusižudyti : paauglių merginų išgyvenimų kokybinis tyrimas
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2015, [Vol.] 17, p. 79-96
Date: 2015
Keywords: Attempted suicide;Adolescent;Young females;Interpretative phenomenological analysis;Bandymas nusižudyti;Paauglystė;Jaunos merginos;Interpretacinė fenomenologinė analizė
Abstract: Background. Different aspects of adolescent suicidal behaviour are explored, however, they are interpreted in terms suitable mostly for adult suicidal behaviour. Knowledge on adolescent suicidality is far from comprehensive. Aims. To describe the lived experience of attempted suicide among young females and to unfold distinctiveness of such experience. Method. Three adolescent females aged 13 to 17, who attempted suicide within one year period while not in the state of psychosis, took part in the study. Research was conducted using interpretative phenomenological analysis –a qualitative research method which aims to explore both experience of a person and one’s trying to make sense of it. Data was collected during semi-structured interviews which allowed setting a closer contact with respondents. Results. Data analysis showed that though a fair amount of attempted suicide experiences of adolescent females is similar to those of adults, there are some distinct features: sense of overwhelming experience and amassing bothers, liveliness of past experiences in the present, great lack of support in close relationships, difficulties reflecting and controlling emotions and thoughts. Conclusions. These results support the huge importance of appropriate responses of the surrounding people and mental health care professionals to the state of suicidal adolescent female. Also, it is necessary to teach adolescent females to effectively manage their emotions and impulses, and to develop mature ego defense mechanisms. Further research could contribute to the creation of guidelines to such behaviour or training and a deeper understanding of the psychological state of suicidal adolescents.
Problema. Įvairūs paauglių savižudiško elgesio aspektai nagrinėjami plačiai, tačiau jie dažniausiai interpretuojami suaugusiesiems tinkamais terminais. Paauglių suicidiškumo specifika dar nėra pakankamai ištirta. Tyrimo tikslai. Tyrimu siekiama aprašyti merginų išgyvenimus, susijusius su bandymu nusižudyti, ir atskleisti šio patyrimo ypatumus. Metodai. Tyrime dalyvavo trys 13–17 metų merginos, per pastaruosius vienerius metus bandžiusios nusižudyti ne psichozės epizodo metu. Tyrime taikytas vienas iš kokybinių tyrimų metodų – interpretacinė fenomenologinė analizė, kurios tikslas yra tyrinėti asmeninę žmogaus patirtį ir tai, kaip jis bando su tuo susidoroti. Duomenys rinkti pusiau struktūruotų interviu metu, todėl buvo galimybė užmegzti artimesnį kontaktą su respondentėmis. Rezultatai. Duomenų analizė atskleidė, kad nors nemaža dalis bandžiusių nusižudyti paauglių merginų išgyvenimų panašūs į suaugusiųjų, yra keletas svarbių skirtumų: patyrimo neaprėpiamumo ir sunkumų kaupimosi išgyvenimas, praeities įvykių gyvumas dabartyje, stiprus artimųjų palaikymo trūkumas, sunkumai reflektuojant ir kontroliuojant emocijas bei mintis. Išvados. Šio tyrimo rezultatai rodo didžiulę deramo aplinkinių ir psichikos sveikatos specialistų rea-gavimo į savižudiškai besielgiančios paauglės būseną svarbą. Taip pat išryškėja būtinybė mokyti pačias paaugles efektyviai tvarkytis su emocijomis, impulsais ir taikyti brandesnius ego gynybos mechanizmus. Tolesni tyrimai galėtų padėti kurti tokias elgesio ar mokymų gaires ir giliau suprasti savižudiškai besielgiančių paauglių psichologinę būseną.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1139
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.17.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1139
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2015, [vol.] 17

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

640
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.