Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113679
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vandienė, Sigita
Title: Vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) biologinio potencialo ir ūglių kokybės tyrimai
Other Title: The Biological Potential and Qualities Investigations of Asparagus Shoots
Extent: 44 p.
Date: 11-May-2011
Keywords: smidrai;veislės;derlius;ūgliai;kokybė;asparagus;variety;yield;shoot;quality
Abstract: Vaistinis smidras (Asparagus officinalis L.) – daugiametė, skani, maistinga ir vitamininga daržovė, tačiau Lietuvoje daugiausiai auginama darželiuose, kaip dekoratyvus augalas. Vaistinio smidro tyrimai atlikti 2010m. LŽŪU Sodininkystės ir daržininkystės katedros vaistinio smidro kolekciniame augyne, kuris įrengtas Pomologiniame sode. Buvo tiriamos šios vaistinio smidro veislės: ‘Mary Washington’ (JAV) – kontrolinė, ‘D’Argenteuil Primaticcio’ (Prancūzija), vokiškos: ‘Schwetzinger Meisterschub’, ‘Schneekopf’, ‘Eposs’, ‘Gartner Saat’, ‘Rambo’, ‘Ravel’, ‘Ramos’, ‘Ramada’, ‘Rally’, ‘Ranger’ (Vokietija). 2010 m. Smidrų ūglių derlius nuimtas balandžio 29 – gegužės 18 d. Ūgliai buvo pjaunami kas 3-4 dienos anksti ryte. Nuėmus derlių ūgliai surūšiuoti (į prekinius ir nestandartinius) ir pasverti, atlikti jų morfometriniai matavimai, apskaičiuotas bendrasis ir standartinis ūglių derlius, nustatyta jų cheminė sudėtis. Derlingiausios standartinės veislės ‘Schwetzinger Meisterschub’ ir ‘Rambo’, vyriškos - ‘Ravel’ ir ‘Ranger’ veislės. Daugiausia sausųjų medžiagų nustatyta standartinės veislės ‘D’Argenteuil Primaticcio’ ir vyriškos veislės ‘Ramada’ smidrų ūgliuose. Daugiausia askorbo rūgšties sukaupė standartinių ‘Schwetzinger Meisterschub’ ir ‘Rambo’ veislių ūgliai. Daugiausia kalio nustatyta standartinių veislių ‘D’Argenteuil Primaticcio’ ir ‘Rambo’ ūgliuose. Mažiausiai nitratų sukaupė standartinės veislės ‘Schneekopf’ augalų ūgliai.
Asparagus (Asparagus officinalis L.) - a multi-tasty, nutritious vegetable and with added vitamins, but in Lithuania mainly grown in gardens as a decorative plant. Asparagus were carried out in 2010 LUA, Department of Horticulture, asparagus nurseries may become available. It was investigated the asparagus varieties: ‘Mary Washington’ (USA) - control, ‘D’Argenteuil Primaticcio’ (France) German: ‘Schwetzinger Meisterschub’, ‘Schneekopf’, ‘Eposs’, ‘Saat Gartner’, ‘Rambo’, ‘Ravel’, ‘Ramos’, ‘Ramada’, ‘Rally’, ‘Ranger’ (Germany). 2010 Asparagus shoots harvested on April 29 - May 18 Standard shoots (15-22 cm) were harvested every 3-4 days early in the morning. After harvesting the shoots sort (in the commercial and non-standard) and weighed, subjected to morphometric measurements, the estimated gross yield and the standard shoot. After removing the shoot was harvested, to determine their chemical composition. Productive varieties standard ‘Schwetzinger Meisterschub’ and ‘Rambo’, men - ‘Ravel’ and 'Ranger’ variety. Most of the dry weight of standard varieties ‘D’Argenteuil Primaticcio’ and male cultivar ‘Ramada’ asparagus shoots. Most of the standard ascorbic acid ‘Schwetzinger Meisterschub’ and ‘Rambo’ varieties of shoots. Most potassium in the standard varieties ‘D’Argenteuil Primaticcio’ and ‘Rambo’ shoots. Nitrate accumulated at least the standard variety ‘Schneekopf’ plant shoots.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113679
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.