Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113295
Publication type
master thesis
Author
Grigaitė, Renata
Title
Ne gyvybės draudimo rinkos pokyčiai Lietuvoje ekonominių ciklų kontekste
Other Title
No life insurance market changes in Lithuania in the context of economic cycles
Extent
61 p.
Date Issued
28 May 2009
Abstract
Pagrindinių universitetinių studijų baigiamasis darbas 61 puslapių, 18 paveikslų, 10 lentelių, 42 literatūros šaltinių. Tyrimo objektas: Lietuvos ne gyvybės draudimo rinka ir ją sąlygojantys veiksniai. Tyrimo tikslas: įvertinti Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos pokyčius ekonomikos augimo ir nuosmukio laikotarpiais.
Final work of University Undergraduate Studies, 61 pages, 18 figures, 10 tables, 42 references. Research object is Lithuanian no life insurance market and the determinant factors, which influence it. Research aim is to evaluate the market changes of Lithuanian no life insurance during the period of economic growth and recession.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)