Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113239
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Pudžiuvelis, Lukas
Title: Darbo sąlygų įtaka automobilinio vilkiko degalų sąnaudoms
Other Title: Impact of working conditions on truck-trailer fuel consumption
Extent: 58
Date: 21-May-2018
Keywords: degalų sąnaudos;vilkikas;puspriekabė;vidutinis greitis;truck;semitrailer;fuel consumption;average speed
Abstract: Degalų sąnaudų krovinių pervežimui tyrimui atlikti buvo naudojamas vilkikas Renault Magnum 460 Dxi ir puspriekabė Krone SD. Duomenų registravimui buvo naudotas borto kompiuteris, kuris fiksavo vidutinį sunkvežimio greitį, nuvažiuotą atstumą, momentines degalų sąnaudas ir degalų sąnaudas šimtam kilometrų. Tyrimas atliktas Baltijos šalių, Skandinavijos ir Vakarų Europos regionuose. Pagal gautus rezultatus nustatyta, kad Pabaltijo valstybėse pervežant 24 t krovinį degalų sąnaudos vidutiniškai sudarė apie 36 ltr./100 km., Skandinavijoje nuo 38,7 iki 43 ltr./100 km. Pervežant 7 tonų krovinį degalų sąnaudos Pabaltyje gaunamos 31,6 ltr./100 km., Vakarų Europoje 28,1 ltr./100 km., Skandinavijoje 33,1 ltr./100 km. Taip pat nustatyta, kad pervežimams daugiausiai laiko sugaištama Skandinavijos šalyse, bei važiuojant nacionalinės reikšmės keliais, kurie pasižymi sudėtingesniu reljefu, taip pat gyvenviečių gausa, dėl kurių prarandamas laikas ir padidėja sunaudojamų degalų kiekis.
The Master thesis research is based on the results of fuel consumption for hundreds of kilometres. According to the hypothesis, it is believed that the amount of fuel used by the truck depends on the weight of the cargo, the terrain and tires. A Renault Magnum 460 Dxi truck and a Krone SD semitrailer were used for the investigation. Truck's dashboard shows the recorded data such as average truck speed, distance of the trip, instantaneous fuel consumption and fuel consumption for hundreds of kilometres. The study was conducted in the Baltic States, Scandinavia and Western Europe. The results revealed, that in the Baltic States transporting 24 tons of cargo, the average fuel consumption is about 36 to l/100 km, while in Scandinavia from 38.7 to 43 l/100 km. While transporting a cargo of 7 tons, the fuel consumption in the Baltic states is 31.6 l/100 km, whereas in Western Europe it stands at 28.1 l/100 km, and in Scandinavia 33.1 l/100 km. The average speed data show how much time a certain weight of cargo takes to be transported to a particular country. The results indicate, that most of the time is wasted in the Scandinavian countries driving on regional roads with difficult terrains and many settlements, which increases the waste of time and fuel consumption.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113239
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on May 1, 2021

Download(s)

258
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.