Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113155
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Saldukaitė, Lina
Supervisor: Vasiliauskas, Gediminas
Title: Triukšmo ekspozicijos tyrimas atliekant įvairius ūkio darbus
Other Title: Research of noise exposure of various farm operations
Extent: 56 p.
Date: 24-May-2017
Keywords: triukšmas;triukšmo ekspozicija;triukšmo dozė;ūkio darbai;žemės ūkis;noise;noise exposure;noise dose;farm works;agriculture
Abstract: Triukšmas darbo vietose yra vienas pagrindinių žmogaus sveikatai pavojų keliančių veiksnių, o žemės ūkyje šios problemos mastas ypač ryškus dėl labai įvairios ir dažnai triukšmingos įrangos bei ilgesnės nei įprasta 8 valandų darbo pamainos trukmės. Su triukšmo poveikiu, dėl dažnai nepakankamų saugos priemonių, dažniausiai susiduria smulkių ūkių darbuotojai. Dažniausiai, dėl žinių trūkumo darbų saugos ir sveikatos klausimais, dauguma darbuotojų nesuvokia galimos triukšmo žalos, o su triukšmu susijusios rizikos mažinimas taip pat yra susijęs su numanomomis išlaidomis šioms problemoms spręsti. Šiame darbe nagrinėjami įvairių tokiuose ūkiuose atliekamų darbų triukšmo lygiai bei šių darbuotojų triukšmo ekspozicijos skaičiavimų bei triukšmo dozės matavimų duomenys. Nustatyta, jog tokiuose ūkiuose darbuotojų gauta triukšmo ekspozicija LEX,8h visada didesnė nei apatinė vertė veiksmams pradėti (80 dB(A)), o darbo dienai esant ilgesnei nei 8 valandos – LEX,8h>87 dB(A). Išmatuoti triukšmo lygiai dirbant su motoriniu pjūklu gali siekti iki 108 dB(A), su kampiniu šlifuokliu apdorojant metalo ruošinius apie 100 dB(A), o dirbant su rytų šalių gamybos traktoriais dažnai triukšmo lygis didesnis nei 85 dB(A). Tokių įrenginių skleidžiamo triukšmo poveikiui mažinti būtina taikyti technines, organizacines ar asmenines apsaugines priemones.
Occupational noise in the workplaces is one of the main human health risk factors, and the agriculture is one of the most risky sectors of economic activity especially due to the very diverse and often noisy equipment and longer than the usual 8-hour work shifts. The workers of small farms usually face the occupational noise problems, which are mainly caused by insufficient health and safety culture and relatively high costs of the implementation of the noise reducing means. As high noise exposure is mostly faced by small farm workers, the graduation thesis specifically focuses on variety of works such farm noise levels and the measurement results and calculations of worker exposure to noise dose. Noise exposure calculations are based on the individual noise measurement of variety of different operations: assessment of the operation duration and the data of noise dosimetry, collected in the workplaces. The research findings suggest that an 8-hour noise exposure LEX,8h is always greater than lower value exposure for starting the operation (80 dB(A)), and LEX,8h>87 dB(A) is higher when the work-shift duration is greater than 8 hours.The data show that the noise level can reach108 dB(A) when working with a chainsaw, using angle grinders – 100 dB(A) and operating the old, CIS made tractors, the noise level can reach 85 dB(A). Noise of such equipment and tools should be reduced by using any of technical, organisational or personal protective solutions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113155
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.