Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113029
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Morkūnaitė, Laima
Title: Laikymo trukmės įtaka žieminių kviečių grūdų kokybei
Other Title: The impact of storage duration on the quality of winter wheat
Extent: 50 p.
Date: 12-Apr-2016
Keywords: žieminiai kviečiai;grūdai;kokybės rodikliai;fizikiniai rodikliai;technologiniai rodikliai;winter wheat;grains;quality indicators;physical indicators;technological indicators
Abstract: Darbo tikslas – ištirti laikymo trukmės įtaką žieminių kviečių, augintų ūkininko A. Morkūno ūkyje, grūdų kokybei Darbo uždaviniai: • ištirti ir įvertinti laikymo trukmės įtaką žieminių kviečių grūdų kokybės rodikliams; • ištirti ir įvertinti laikymo trukmės įtaką žieminių kviečių grūdų miltų technologinėms savybėms. Darbo metodai: • Standartiniais metodais tirti žieminių kviečių kokybės rodikliai: drėgmė (%); baltymų kiekis (%); glitimas (%); sedimentacija (ml) (LST 1524:2003); kritimo skaičius (s) (LST EN ISO 3093:2010). Analizės atliktos Jonavos r. Čičinų k. grūdų supirkimo punkto laboratorijoje. • Standartiniais metodais nustatyta: kvietinių miltų tešlos fizikiniai ir technologiniai rodikliai farinografu (ISO 5530-1:2004); kvietinių miltų tešlos reologinės savybės ekstensografu (ISO 5530-2:2004); kvietinių miltų fermentinis aktyvumas amilografu (ISO 7973:2006). Analizės atliktos AB „Kauno Grūdai“ malūno laboratorijoje. Darbo rezultatai: 'Agil' veislės grūdai viso laikymo metu buvo esmingai sausiausi, baltymingiausi ir patikimai daugiausiai turintys glitimo, o drėgniausi, mažiausiai baltymingi, pasižymintys mažiausiomis kritimo skaičiaus vertėmis bei sedimentacija – 'Ada' grūdai. Rugpjūčio – lapkričio mėnesiais visų veislių laikomų grūdų drėgmė ir kritimo skaičius mažėjo, gruodžio pabaigoje, jiems pradėjus drėkti, vidutiniškai padidėjo 0,9 karto. Didžiausias vidutinis glitimo kiekis visų tirtų veislių laikomuose grūduose buvo rugpjūčio – lapkričio mėnesiais, nuo gruodžio pradžios jis pradėjo esmingai didėti. Visų veislių laikomų grūdų baltymų kiekis iki gruodžio mėnesio buvo stabilus, o po to pradėjo esmingai mažėti. Sedimentacijos rodiklių kitimui laikymo trukmės įtaka nebuvo nustatyta, išskyrus 'Agil': jis esmingai sumažėjo lapkričio – gruodžio mėnesiais 1,1 karto. Geriausiomis fizikinėmis, technologinėmis ir reologinėmis savybėmis po 6 laikymo mėnesių pasižymi 'Agil' kviečių miltai, o α–amilazės aktyvumas visų tirtų veislių miltuose buvo per didelis, jis viršijo 800 AV.
The aim: to analyse the impact of storage duration on the quality of winter wheat cultivated by A. Morkūnas. The objectives: • To analyse and evaluate the impact of storage duration on the index of quality of winter wheat; • To analyse and evaluate the impact of storage duration on the technological attributes of winter wheat. Methods: • Quality indicators of winter wheat examined by standard methods: humidity (%); protein amount (%); gluten (%); sedimentation (ml) (LST 1524:2003) fall number (s) (LT EN ISO 3093:2010). The analysis is executed in the laboratory purchase centre in Čičinai village, Jonava county. • With the help of standard methods several items have been determined: physical and technological indicators of the wheat flour paste using farinograph (ISO 5530-1:2004); rheological attributions of the wheat flour paste using extensograph (ISO 5530-2:2004); enzyme activity of the wheat flour paste using amylograph (ISO 7973:2006). The analysis is executed in the mill laboratory of plc “Kauno grūdai”. The results: “Agil” type grains were the driest, contained the most proteins and the most gluten during the storage. Meanwhile, “Ada” type grains were the most humid, contained the least proteins, and had the smallest fall number and the smallest sedimentation. The humidity and the fall number of the both types of grains decreased from August to November and increased of 0.9 times in December when the humidity became higher. The highest average gluten amount of all the investigated types of storage grains was from August to November while it began to radically increase with the beginning of December. The protein amount of all the types of storage grains was stable before December. Later it began to increase. The impact of storage duration on the change of sedimentation indicators was not indicated. Only with the exception of “Agil” type grains which radically decreased 1.1 times from November to December. After the storage of 6 months, the best physical, technological, and rheological attributes have “Agil” wheat flour. Meanwhile, amylase α activity was too high in all the investigated types of flour. It exceeded 800 AV.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113029
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.