Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112756
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Banza, Darius
Supervisor: Riepšas, Edvardas
Title: Maumedžių želdinių būklė ir augimo ypatumai Kauno marių apsauginiuose želdiniuose
Other Title: Condition and growing peculiarities of larch plantations in Kaunas lagoon protective plantations
Extent: 65 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: apsauginiai želdiniai;maumedis;vidutinis aukštis;skersmuo;tūris;protective plantations;larch;average height;diameter;volume
Abstract: Magistro darbe tiriama maumedžių želdinių būklė ir augimo ypatumai augančių Kauno marių apsauginiuose želdiniuose. Darbo objektas – Dubravos ekspermentinės mokomosios miškų urėdijos, Vaišvydavos ir Šilėnų girininkijos Kauno marių apsauginių želdinių maumedžių medynai. Darbo tikslas - Nustatyti skirtingų maumedžių rūšių želdinių būklę ir augimo ypatumus Kauno marių apsauginiuose želdiniuose. Darbo metodai – dendrometriniai rodikliai nustatyti matuojamaisiais, o būklė vizualiniais metodais. Darbo rezultatai - Dubravos ekspermentinės mokomosios miškų urėdijos Kauno marių apsauginiuose maumedžių medynuose identifikuotos 5 maumedžių rūšys: europinis, lenkinis, rusinis, sibirinis ir plačiažvynis. Nc augavietėje 55 metų amžiuje geriausiu augimu pasižymi europinis maumedis, vidutinis skersmuo 30,9 cm, aukštis 25,9 m. Po jo seka (rusinis vidutinis skersmuo 25,9 cm, aukštis 22,8 m), sibirinis (skersmuo 23,0 m, aukštis 21,5 m), lenkinis maumedis 65 metų siekia 31,5 m aukštį ir 46,6 cm skersmenį. Maumedynų vidutinis tūris minėtame amžiuje: europinio - 360 m3/ha, rusinio ir sibirinio po 280 m3/ha, lenkinio - 440 m3/ha. Geriausias nusivalymas nuo šakų nustatytas europinio maumedžio, blogiausias – rusinio maumedžio. Tiesiausiais stiebais išsiskiria europinis (35,2 %) ir rusinis (33,8 %), kreiviausiais – lenkinis (31,6 %) ir rusinis (23,5 %) maumedžiai. Vidutinis kamienų tiesumas visų medžių rūšių yra apie (40 – 50 %). Ploniausios šakos yra rusinio (37,5 %) ir sibirinio (24 %) , storiausios - lenkinio (59,2 %) ir europinio (53,7 %) maumedžių. Mažiausia vidutinė lajų defoliacija nustatyta lenkinio (8,3 %), didžiausia – rusinio (17,1 %) ir sibirinio (16,2 %) maumedžių medynuose. Pagrindinės vyraujančios lajos formos visų maumedžių rūšių yra kūgiškos ir kiaušiniškos, kūgiška forma labiau pasižymi europinis maumedis, rusinio ir sibirinio maumedžių lajos labiau kiaušiniškos. Visų maumedžių rūšių derėjimas 2013 m. buvo blogas. Lenkinis maumedis derėjo geriausiai, sibirinis - blogiausiai. Geriausios sanitarinės būklės yra europinio (88,2 %) ir lenkinio (86,8 %), blogiausios – rusinio (31,7 %) ir sibirinio (22,9 %) maumedžių medynai. Visų maumedžių rūšių įvairaus skalsumo stipri koreliacija nustatyta tarp medžio aukščio ir skersmens, medžio aukščio ir žaliųjų šakų aukščio, šakų storio ir skersmens, derėjimo ir skersmens (r= nuo 0,6 iki 0,78, kai p<0,05) vidutinė tarp skersmens ir šakų storio, šakų storio ir derėjimo, šakų storio ir skersmens.
The present Master’s thesis analyzed the condition of larch plantations and growing peculiarities in Kaunas Lagoon protective plantations. Object of the work – larch stands of Kaunas Lagoon protective plantations of Vaišvydava and Šilėnai forestry, Dubrava Experimental and Training Forest Enterprise. Aim of the work – to determine the condition of different larch types and growing peculiarities in Kaunas Lagoon protective plantations. Method of the work – dendrometric indicators were identified by measurement methods, while condition – by visual methods. The results of the work - 5 species of larches were identified in Kaunas Lagoon protective plantations of Dubrava Experimental and Training Forest Enterprise: European, Polish, Russian, Siberian, and hybrid larch. European larch is characterized by best growth at 55 years of age, in habitat Nc. Its average diameter is 30,9 cm, height – 25,9 m. It is followed by Russian larch (average diameter 25,9 cm, height 22,8 m), Siberian (diameter 23,0 m, height 21,5 m), while Polish larch is of 31,5 m in height and 46,6 cm in diameter at 65 years of age. Average volume of larch forests at the aforementioned age is the following: European 360m3/ha, Russian and Siberian – 280 m3/ha, Polish – 440 m3/ha. The best drop of branches is of European larch, and worst – of Russian larch. The straightest trunks are typical for European (35,2 %) and Russian larch (33,8 %), while the most curved ones – for Polish (31,6 %) and Russian (23,5 %) larches. The average straightness of trunks of all types of trees is approximately (40 – 50 %). The thinnest branches are of Russian (37,5 %) and Siberian (24 %) larches, while the thickest – of Polish (59,2 %) and European (53,7 %) larches. The lowest average defoliation is in Polish (8,3 %), and the highest is in Russian (17,1 %) and Siberian 16,2 %) larch stands. The main dominating shape of crown is a conical one in case of all larch types; a conical shape is more typical to European larch, while the crown of Russian and Siberian is more egg-shaped. Fructification of all larch types was bad in 2013. Polish larch was characterized by best fructification, while Siberian one – by worst fructification. European (88,2 %) and Polish (86,8 %) larch stands are of best sanitary condition, while Russian (31,7 %) and Siberian (22,9 %) larch stands are of worst sanitary condition. A significant correlation of all larch types of different levels of stocking is determined between tree height and diameter, tree height and height of green branches, thickness and diameter of branches, fructification and diameter (r= from 0,6 to 0,78, when p<0,05), while an average one – between diameter and thickness of branches, thickness of branches and fructification, thickness of branches and diameter.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112756
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.