Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112635
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Urbonavičius, Svajūnas
Title: Brandžių medynų tūrio nustatymo metodų tikslumo tyrimas
Other Title: The survey of the accuracy of methods applied to rate the volume of mature forests
Extent: 52 p.
Date: 6-Jun-2007
Keywords: ištisinis medžių matavimas;atrankinis medžių matavimas;medynų tūris;paklaidos;inventory of forest plots;continuous and selective measurement of trees;forest volume;error.
Abstract: Darbo objektas - Telšių miškų urėdijos, Žarėnų girininkijos brandūs mišrūs eglės su lapuočiais medynai. Darbo tikslas – nustatyti dažniausiai miško inventorizacijos praktikoje naudojamų tūrio nustatymo metodų tikslumą ir išanalizuoti jį lemiančias priežastis. Darbo metodai – tūrio paklaidų, gautų lyginant medienos tūrius, nustatytus pagal sklypinės miškų inventorizacijos ir biržių atrėžimo ir įvertinimo duomenimis su pagamintos medienos duomenimis, analizė. Darbo rezultatai. Atlikus tų pačių medynų tūrio įvertinimą įvairiais metodais ir visų matavimo rezultatų analizę, paaiškėjo, kad sklypinė miškų inventorizacija tūrį Žarėnų miško masyve vidutiniškai didina 10,2 %, lyginant su ištisiniu medžių apmatavimo metodu. Įvertinę brandžių medynų tūrį, pagal pagamintą medienos produkciją, gauti rezultatai mišriuose eglės medynuose svyruoja nuo -3,0 % iki 9,9 %, bendra paklaida yra 4,9 % didesnė lyginant su ištisiniu medžių matavimo metodu. Raktažodžiai: Sklypinė miškų inventorizacija, ištisinis medžių matavimas, atrankinis medžių matavimas, medynų tūris, paklaidos.
OBJECT OF RESEARCH-mature mixed spruce - broadlives forests in Telšiai forest enterprise, Žarėnai forest. AIM OF RESEARCH- to determine the accuracy of most frequently applied methods to rate the volume in the practice of forest inventory and to analyze the causes that influence it. METHODS OF RESEARCH- the analysis of volume errors, got by comparing timber volumes, set according to the data of inventory of forest plots and their delimitation and the data of their evaluation with the data of manufactured timber acceptance. RESULTS OF RESEARCH-after having done the evaluation of the same timber volume using different methods and the analysis of all the results of measurement, it emerged that stand-wise forest inventory increases the volume in the array of Žarėnai forests by 10.2% when compared to the continuous forest measurement. After evaluating the volume of mature trees according to the made timber production the results in mixed fir trees range from -3,0 % to 9,9 %, a common error 4,9 % better compared to the continuous forest measurement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112635
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.