Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1122
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Darškuvienė, Valdonė;Bendoraitienė, Evelina
Title: The stakeholder concept analysis
Other Title: Suinteresuotųjų asmenų koncepcijos analizė
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 68 (2013)
Extent: p. 41-52
Date: 2013
Keywords: Suinteresuotieji asmenys;Suinteresuotųjų asmenų teorija;Instrumentinis požiūris;Strateginio valdymo požiūris;Tinklo požiūris;Stakeholders;Stakeholder theory;Instrumental approach;Strategic management approach;Network approach
Abstract: Straipsnio tikslas – atskleisti suinteresuotų asmenų sampratos raidą, remiantis suinteresuotų asmenų teorijos įžvalgomis bei šiuolaikiniais požiūriais: instrumentiniu, strateginio valdymo ir tinklo. Pastarojo meto verslo pokyčių ir, ypač, finansų ir ekonomikos krizės įtakoje suinteresuotų asmenų teorija išgyveno sparčią evoliuciją. R. E. Freemano (1984) darbe „Strateginis valdymas: suinteresuotųjų asmenų požiūris” suformuota klasikinė koncepcija, kuria siekta paaiškinti kompanijos ir jos išorinės aplinkos sąryšį bei jį nulemiančius veiksnius. Š iuolaikinėje mokslinėje literatūroje, remiantis suinteresuotų asmenų teorijos įžvalgomis, išskiriamos dvi ryškios teorijų grupės – instrumentinė ir normatyvinė. Jose koncentruojamasi į tyrimus keliomis kryptimis, t.y. suinteresuotųjų asmenų strateginio valdymo aspektus (Bridoux, 2013; Harrison, Bosse, 2013; Crilly, Sloan, 2012; Fassin, 2012), suinteresuotųjų asmenų spaudimo poveikio aspektus (Chen, Kacperczyk, Molina, 2012; Ten et al., 2012; Ayerbe et al., 2012; Reimann et al., 2012), suinteresuotųjų asmenų santykio su korporatyviniu valdymu aspektus (Ayuso, Rodríguez, Castro, 2012) bei suinteresuotųjų asmenų ir įmonių socialinės atsakomybės sąsajos aspektus (Mahon, Wartick, 2012). Suinteresuotųjų asmenų teorija vystėsi, remdamasi fundamentaliais sociologijos, ekonomikos, politikos bei etikos pagrindais. Tačiau, nepaisant didelio skaičiaus teorinių ir empirinių darbų, teoriniai požiūriai neretai lieka kontraversiški, egzistuoja esminiai koncepcijų skirtumai. Suinteresuotųjų asmenų sampratą plačiai analizuoja įvairių sričių mokslininkai. Sampratos raidos analizė parodė, kad vieningo apibrėžimo nėra, vieni autoriai pateikia išsamesnius, kiti daugiau apibendrinančius, treti – siaurus apibrėžimus. [...]
The purpose of the paper is to discuss the stakeholder concept and its development, based on stakeholder theoretical framework, and instrumental, strategic management and network approaches. The authors discuss different classification of stakeholders, contrast narrow and broad stakeholder concepts, provide a review of their distinctive features. The differences in approaches to stakeholder expectations literature are contrasted
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1122/1/ISSN2335-8750_2013_N_68.PG_41-52.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1122
https://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.68.3
Affiliation(s): Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 68
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

105
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

108
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.