Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Priedas / Social Work. Experience and Methods. Complementary volume

Permanent URI for this community

ISSN 2029-5812

The journal “Social Work. Experience and Methods. Complementary volume“ introduces the presentations given during the international conference “Social Work for Sustainable Social Development”. During the conference debates were held on the following issues: development of social work studies and life long learning challenges, negotiating human rights and professional ethics in the diverse contexts, issues of social work professional identity and social development issues in the transition societies, relationships among different actors of social changes and sustainability.

Žurnalas „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Priedas“ supažindina su pranešimais, skaitytais tarptautinėje konferencijoje „Socialinis darbas darniai socialinei plėtrai“. Konferencijos metu vykusiose diskusijose buvo apžvelgiami klausimai susiję su socialinio darbuotojo veiklos tobulinimu, vystymu, studijų plėtra ir mokymosi visą gyvenimą iššūkiais, žmogaus teisėmis, profesinėmis etikomis, ir kt.

Collections of this Community

Now showing 1 - 1 of 1