Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai

Permanent URI for this community

ISSN 2345-0355

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development is the international, peer-reviewed scientific journal. The aim of the journal is to promote exchange in scientific knowledge by publishing scientific articles in social sciences areas: management and administration, business studies, public administration, economic, as well as application oriented, practically and / or theoretically associated with the countryside, agriculture and its infrastructure. There could be also published theoretical articles in the previous mentioned fields. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development website

Tarptautiniame, recenzuojamame mokslo žurnale “Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai” publikuojami socialinių mokslų srities vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos ir studijų, praktiškai ir / ar teoriškai susietus su kaimu, žemės ūkiu ir jo gamybos infrastruktūra, moksliniai straipsniai. Taip pat žurnale publikuojami bendrojo pobūdžio teoriniai išvardintų mokslo krypčių straipsniai. Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai svetainė