Logo

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 31 Community home page

ISSN 2345-0355

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development is the international, peer-reviewed scientific journal. The aim of the journal is to promote exchange in scientific knowledge by publishing scientific articles in social sciences areas: management and administration, business studies, public administration, economic, as well as application oriented, practically and / or theoretically associated with the countryside, agriculture and its infrastructure. There could be also published theoretical articles in the previous mentioned fields.

Tarptautiniame, recenzuojamame mokslo žurnale “Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai” publikuojami socialinių mokslų srities vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos ir studijų, praktiškai ir / ar teoriškai susietus su kaimu, žemės ūkiu ir jo gamybos infrastruktūra, moksliniai straipsniai. Taip pat žurnale publikuojami bendrojo pobūdžio teoriniai išvardintų mokslo krypčių straipsniai.

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Browse