Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1106
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Levišauskaitė, Kristina;Koncevičienė, Inga;Ščerbina-Dalibagienė, Siuzana
Title: The influence of corporate governance regulation on the capital markets performance : the EU case
Other Title: Korporatyvinio valdymo reglamentavimo įtaka kapitalo rinkų veiklos rezultatams: ES atvejis
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, T. 62
Extent: p. 41-52
Date: 2012
Keywords: Korporatyvinis valdymas;Reguliavimas;Kapitalo rinkos;ES;Corporate governance;Regulation;Capital markets;EU
Abstract: Intensyvėjant kapitalo rinkų globalizacijai ir didėjant galimybėms bendrovėms veikti už nacionalinės šalies ribų, korporatyvinis valdymas, užtikrinantis investuotojų ir kitų į investavimo procesą įtrauktų asmenų interesų apsaugą, tampa vienas svarbiausių veiksnių, siekiant sukurti veiksmingas ir konkurencingas kapitalo rinkas. Mokslinėje literatūroje daug dėmesio skiriama vidiniams korporatyvinio valdymo mechanizmams tokiems, kaip bendrovės valdymo sistema, bendrovės nuosavybės ir kontrolės klausimai, bei korporatyvinio valdymo įtakos bendrovių veiklos rezultatams analizei. Vis dėlto, empirinių tyrimų, analizuojančių korporatyvinio valdymo reglamentavimo poveikį kapitalo rinkų veiklos rezultatams makro lygmenyje, pasigendama. Straipsnyje siekiama nustatyti korporatyvinio valdymo reglamentavimo ES šalyse ekonomines pasekmes. Darbe analizuojamas naujų ES direktyvų, reglamentuojančių korporatyvinį valdymą, perkėlimo į nacionalinę teisę poveikis kapitalo rinkų veiklai ES šalyse. Analizė atliekama vienos iš naujai priimtų direktyvų, kuri susijusi su investuotojų interesų apsauga, pavyzdžiu – direktyva dėl įmonių perėmimo. Darant prielaidą, kad šios direktyvos įgyvendinimas ES šalyse turėtų užtikrinti didesnį kapitalo rinkų likvidumą, rinkos kapitalizacijos ir apyvartos augimą, darbe atlikta kelių pasirinktų ES šalių kapitalo rinkų (Londono, Deutsche Börse ir Nasdaq OMX Vilnius) indeksų, kapitalizacijos ir apyvartos pokyčių palyginamoji analizė prieš ir po direktyvos dėl įmonių perėmimo įgyvendinimo. Tyrime buvo vertintos 2 hipotezės. Tikrinant hipotezę H1, jog ES direktyvų, reglamentuojančių korporatyvinį valdymą, įvedimas teigiamai įtakoja ES šalių kapitalo rinkų veiklą, buvo patvirtinta. [...]
The paper focuses on economic consequences of corporate governance regulation in EU countries. The study examines the impact of the introduction of new EU directives regulating corporate governance issues to the EU countries capital markets performance. The analysis is based on the Takeover directive. In order to assess capital markets performance changes before and after the transposition of abovementioned directive, the trends of stock-price indexes, market capitalization and turnover in selected EU countries were analyzed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/1106
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1106/1/ISSN2335-8750_2012_N_62.PG_41-52.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1106
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2012, nr. 62
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.27 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

170
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

82
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.