Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110372
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Genys, Dainius;Vainauskaitė, Rūta
Title: Olimpinės žaidynės – nacionalinių ir globalių interesų sankirtos laukas
Other Title: Olympic games as an interaction field for national and global interests
Is part of: Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2012, nr. 2(68)
Extent: p. 2-12
Date: 2012
Keywords: Sportas;Globalizacija;Nacionalizmas;Olimpinės žaidynės;Dialektika;Sport;Globalization;Nationalism;Olympic games;Dialectics
Abstract: Šiandieninės olimpinės žaidynės rodo dialektinį ryšį tarp globalizacijos ir nacionalizmo. Viena vertus, olimpinės žaidynės yra svarbus globalizacijos proceso dalyvis ir kartu globalaus pasaulio požymis. Kita vertus, dėl žaidynių struktūros, skatinančios nacionalinio sporto puoselėjimą, olimpinės žaidynės tampa svarbiu nacionalinių vertybių gynybos bastionu. Dialektika, dekonstruodama šią priešpriešą, padeda paaiškinti valstybių (dalyvaujančių žaidynėse) prioritetus bei pasirinkimus globalizacijos ir nacionalizmo atžvilgiu. Daugiametė olimpinių žaidynių struktūra neabejotinai įrėmina realiąją tiriamos dialektikos būseną. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti ir palyginti globalių ir nacionalinių interesų raišką olimpinių žaidynių kontekste. Numatytam tikslui pasiekti keliami tokie pagrindiniai uždaviniai: 1) išanalizuoti olimpinių žaidynių ir globalizacijos santykį; 2) išanalizuoti olimpinių žaidynių ir nacionalizmo santykį; 3) palyginti nacionalinių ir globalių interesų raišką olimpinėse žaidynėse. Tyrimo metodai – straipsnyje naudojami mokslinės literatūros šaltinių sisteminės apž- valgos ir lyginamosios analizės metodai. Apžvelgus globalizacijos ir nacionalizmo dialektiką, besireiškiančią trijuose išsiskirtuose teiginiuose, galima matyti kintančius hegemoninius normatyvus ir jų bandymus įsitvirtinti. Sportininkų natūralizacija, maskuojančiai vadinama mobilumu, leidžia galingoms valstybėms dar labiau auginti sportinę galią. Tai įgalina pozicionuoti (pristatyti) save, akcentuojant globalizacijos pripažįstamas savybes, kaip labai pajėgią, talentų pripildytą šalį. Šios tendencijos atitinkamai formuoja nacionalinę savimonę, didžiąsias šalis pristatant kaip šiuolaikines, daugiakultūres, globalias tendencijas įkūnijančias valstybes. [...]
In our days the Olympic games reflect the dialectical relationship between globalization and nationalism. On the one hand, the Olympics are an important actor in the process of globalization and at the same moment the attribute of the global world. On the other hand, the structure of Olympics encourages fostering of national sports and because of that the Olympics become an important defence bastion for national values. Deconstructing this contraposition dialectics helps to explain the priorities and options of the countries (participating in the games) in favour of globalization or nationalism. Sustained structure of the Olympic games evidently frames the real state of studied dialectics. The aim of this article is to analyze and compare the expression of global and national interests in the context of the Olympic games. In order to achieve the aim the following tasks were defined: 1) to analyze the relation between the Olympics and globalization; 2) to analyze the relation between the Olympics and nationalism; 3) to compare the expression of national and global interests in the Olympic games. In achieving the tasks scientific literature systemic review and comparative analysis methods were applied.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110372/1/ISSN2424-3949_2012_N_2.PG_2-12.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/110372
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2012, Nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.