Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109367
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teatras ir kinas / Theater and cinema (C002)
Author(s): Šaučiūnas, Arvydas
Supervisor: Klivis, Edgaras
Title: Satyra šiuolaikiniame Lietuvos teatre
Other Title: Satire in contemporary Lithuanian theatre
Extent: 27 p.
Date: 26-Aug-2020
Keywords: Satyra;Satire;Teatras;Theatre;Vaidyba;Acting
Abstract: Šiame darbe, „Satyra šiuolaikiniame Lietuvos teatre“, yra analizuojamas satyros reiškinys, iš kur kilo ir kokie skiriamieji bruožai. Pateikiami satyros pavyzdžiai iš skirtingų meno krypčių: literatūros, kino, teatro, dailės. Darbe analizuojama 20-to amžiaus lietuvių kūrėjų satyriniai spektakliai bei aptariamos jų pastangos platinti bei propaguoti satyrą. Darbe apžvelgiamos įvairios problemos su kuriomis susidūrė kūrėjai. Darbe taip pat analizuojami pastarojo dešimtmečio Lietuvos satyriniai spektakliai. Apžvelgiami jų pastatymai ir naudotos satyrinės priemonės. Taip pat, šiame darbe yra pateikiama ir analizuojama mano asmeninė patirtis kuriant vaidmenį spektaklyje „Menas“, kuris turi satyros elementų. Darbo tikslas – išanalizuoti satyros reiškinį, jo šaknis, kūrėjus kurie kūrė satyrinio pobūdžio kūrinius įvairiose meno kryptyse ir pateikti pavyzdžių.
In this paper, „Satire in contemporary lithuanian theatre“, the phenomenon of satire, its origins and its defining features are analysed. Examples of satire from different art fields, like literature, cinema, theatre and fine arts are presented. The satirical plays of 20th century lithuanian artists, as well as their effort to spread and propagate satire is analysed as well. The problems that the artists encountered are examined. Also, some of the lithuanian satirical plays from the last decade are analysed. The staging and the satirical tools that were used are examined. In this work my personal experience from creating a character in the play „Art“, which has satirical features, is introduced and analysed. The purpose of this paper is to analyse the phenomenon of satire, its origins, the artists which created satirical art work, and to present some examples.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/109367
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
arvydas_sauciunas_bd.pdf574.38 kBAdobe PDFView/Open

Baigiamasis bakalauro darbas

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

65
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.