Socialinis ugdymas / Social Education 2013, t. 36, nr. 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Publication
  Pratarmė
  [Preface]
  other
  Kvieskienė, Giedrė
  ;
  Čiužas, Renaldas
  Socialinis ugdymas, 2013, t. 36, nr. 4, p. 7-8
  Šiame tome pristatome Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos tyrėjų darbus ir pirmą kartą bandome integruoti ilgalaikius interaktyvius metodus, akademinį mokslinį švietimą su asmens įgalinimo paieška. Mokslininkai ir praktikai edukaciją priskiria prie sėkmingiausių asmens įgalinimo metodikų. Savo tyrimuose mokslininkai bando pristatyti kaip jie bando susidoroti socialinio bendravimo įgūdžių paieška, kaip komandinis darbas padeda atskleisti geresnę karjeros sklaidą ir veiksmingą idėjų pristatymą. Vidinė motyvacija, žinių sklaida ir meistriškumas pagrindžiamas konstruktyvais argumentais ir emocinio intelekto plėtojimo pavyzdžiais. Kūrybiškumas ir sumanumas yra laikomas visą gyvenimą pažangą konstruojančia paradigma, todėl turi remtis praktikos pažinimu ir analize. Šia linkme, rinkinyje ir teikiamos mokslinės publikacijos, kurios tikimės padėti ieškoti ir rasti naujas interaktyvias ir ilgalaikes strategijas ir ieškoti jų sąlyčio taškų. Šiame tome bandome ieškoti sąveikos ir sutarimo tarp skirtingų požiūrių, kurios gyvenime nuolat sąveikauja , ir kurios ir teikia mokslui tą gyvybę, kuri turi išryškinti daugelį besivystančių tendencijų švietime ir suteikti jų reikšmės apžvalgas, o ne vien nustatytus faktus ir jų formalaus aprašymo sistemas. Pradedame diskusiją apie fundamentaliųjų ir socialinių mokslų integraciją ir bendrų sąlyčio taškų ir kompetencijų paiešką. Ši paieška turėtų mums padėti išsigryninti bendras socialinio ugdymo kompetencijas ir atrasti atsakymus tarpdalykinės integracijos ir į šiandien Europoje vienas skaudžiausias jaunimo nedarbo ir kitas socialines problemas. Š.m. kovo 2013 5,7 mln. jauni žmonės buvo bedarbiai ES-27, iš jų 3,6 mln buvo euro zonoje. Jaunimo nedarbo lygis buvo 23,5% ES- 27 ir 24% euro zonoje , palyginti stabilus per mėnesį, tačiau padidėjo atitinkamai 0,9 procentinio punkto ir 1,5 procentinio punkto palyginti su kovo 2012. Kovo 2013 didžiausias žemiausias nedarbo lygis buvo užfiksuotas Vokietijoje ir Austrijoje (po 7,6%) ,Nyderlandai (10,5 %), o Graikijoje daugiausia (59,1 % sausį 2013 “) , Ispanija (55,9 %) , Italija ( 38,4%) ir Portugalijoje (38,3 %).
    1  3
 • research article
  Ярошенко, А. О.
  Socialinis ugdymas, 2013, t. 36, nr. 4, p. 9-15
  В статье рассматриваются проблемы оценки качества образования в средней и высшей школе Украины и перспективы ее улучшения путем интеграции в европейское образовательное пространство.
    7  6
 • Publication
  Modern aspects of social communication
  [Socialinės komunikacijos modernizavimo prielaidos]
  research article
  Podgórecki, Józef
  ;
  Piechaczek, Sławomir
  ;
  Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Ilgalaikių ir interaktyvių kompetencijų paieška švietime. Specialus numeris. , 2013, Nr. 4 (36), p. 16-26
  Project of grant submitted to National Center of Science in Krakow, designed by prof. zw. dr hab. Józef Podgórecki and dr Sławomir Piechaczek from Social Communication Cathedra, University of Opole, Poland with international partners from other universities with leading prof. dr. Giedrė Kvieskienė from Lithuanian Educational University.. International studies will allow finding causal factors – factors of empathy, social communication and computing engineering skills of the modern academic teacher in Europe.
    9  27
 • research article
  Savelchuk, I. B.
  Socialinis ugdymas, 2013, t. 36, nr. 4, p. 27-33
  В статье раскрываются основные характеристики профессиональной подготовки социальных работников к инновационной деятельности. обосновываются дополнительные возможности применения инновационных технологий в учебном процессе.
    11  7
 • research article
  Голубенко, Т.
  Socialinis ugdymas, 2013, t. 36, nr. 4, p. 34-44
  В статье обоснована актуальность изучения социально-правовой защиты людей пожилого возраста, рассмотрены правовые аспекты социальной работы с людьми пожилого возраста, пути совершенствования социально-правовой защиты людей пожилого возраста на современном этапе.
    257  5