Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108340
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bietkis, Simonas
Supervisor: Ruibys, Romas
Title: Pieninių galvijų gerovės užtikrinimas šeimos ūkyje
Other Title: Ensuring the welfare of dairy cattle on the family farm
Extent: 40 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Pieniniai galvijai;Dairy cattle;Gyvūnų gerovė;Animal welfare;Laikymo sąlygos;Housing conditions
Abstract: Darbe nagrinėjama pieninių galvijų gerovės užtikrinimas šeimos ūkyje. Galvijų laikymo, šėrimo sąlygos, pašarų kokybė. Pieno kokybė labai priklauso kaip yra laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų. Nesilaikant reikalavimų gali nukentėti pieno gavyba, galvijų sveikata. Tyrimo atlikimo vieta: Dariaus Klimo pienininkystės ūkis, Paviščiovio kaimas, Jurbarko rajonas atliktas 2019-2020 metais.Tyrimo objektas – Pieninių galvijų laikymo sąlygos bei gerovė užtikrinimas Darbo tikslas: išanalizuoti pieninių galvijų laikymo ir auginimo sąlygas šeimos ūkyje pagal pieninių galvijų gerovės keliamus reikalavimus. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti pieninių galvijų laikymo sąlygas ūkyje. 2. Įvertinti ūkyje naudojamus pašarus pieniniams galvijams šerti. 3. Įvertinti veršelių auginimo sąlygas ūkyje. Tyrimo rezultatai: įvertinus Dariaus Klimo pienininkystės ūkyje laikomų pieninių galvijų gerovės ir laikymo sąlygas, buvo nustatyta, kad jos iš dalies atitinka gyvūnų gerovės reikalavimus. Atliktas bandymas parodė teigiamą įtaką pieno primilžiams ir kokybiniams rodikliams. Ūkyje melžiamos karvės yra šeriamos kokybišku pašaru. Karvių guoliavietės yra sausos, švarios, kreikiamos šiaudų kraiku ir patogios, tai reiškia, kad ūkis laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų. Nustatyti trūkumai: ūkyje mažas veršelių gardelių skaičius iki 2 mėn. ir iki 4 mėn. amžiaus, guoliaviečių matmenys nuo 4 mėnesių amžiaus telyčaitėms neatitinka pagal jų amžių; ūkyje nepakankamas veršiavimosi patalpų kiekis. Išvados ir rekomendacijos: ūkyje tikslinga gerinti karvių racioną, įrengti papildomų veršiavimosi patalpų ir patalpų veršeliams; veršelių ir telyčių gardus pritaikyti gyvūnų amžiui; atskirti užtrūkusias karves nuo kitų karvių.
The paper deals with the welfare of dairy cattle on the family farm. Cattle housing, feeding conditions, feed quality. In order to obtain a quantity of quality milk which depends on animal welfare requirements. Failure to comply could result in poor milk production and animal health. Research object: Darius Klimas dairy farm, Pavičiovis village, Jurbarkas district was carried out in 2019-2020. Research object – Dairy cattle housing conditions and welfare. Aim of the work: to analyze the conditions of keeping and raising dairy cattle on the family farmaccording to the requirements of dairy cattle welfare. Objectives of the research: 1. Evaluate housing conditions for dairy cattle. 2. Evaluate farm feed for dairy cattle. 3. To evaluate the conditions of calf rearing on the farm. Results of the study: After evaluation of the welfare and housing conditions of dairy cattle kept on the dairy farm of Darius Klimas, it was found that they partly meet animal welfare requirements. The farm has a small number of calf cells up to 2-month standup to 4 months age for their storage. The dimensions of the cages for heifers from 4 months of age do not correspond to their age. The beds themselves are dry, clean, straw-littered and comfortable, which means that the farm respects animal welfare requirements. However, there is not enough calf space on the farm, which can result in box-born calves entering the manure path. The dairy cows on the farm are fed with quality feed. Conclusions and recommendations: it is expedient to equip the farm with additional calving facilities and to distinguish broken cows from other cows.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108340
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
simonas_bietkis_bd.pdf1.1 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

30
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.