Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108264
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Kuzmickis, Andrius
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Šv. Teresės Avilietės vidinės maldos kelias link gilesnio asmeninio santykio su gyvuoju Kristumi
Other Title: St. Teresa of Jesus interior prayer towards a deeper personal relationship with the living Christ
Extent: 44 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Vidinė malda;Inner prayer
Abstract: Šv. Jėzaus Teresės pavyzdys mums aiškiai parodo, kad vidinės maldos gyvenimas yra raktas į gilesnį santykį su Dievu. Šv. Jėzaus Teresė, Bažnyčios Mokytoja ir karmelitų motina, su didele kantrybe bei užsispyrimu vedė bendruomenę šventumo keliu. Dievas pakvietė ją į pasimatymą su savim, pakvietė ją pasinerti į kelionę sielos buveinėmis Jo link. Mes taip pat esame kviečiami su pasitikėjimu artintis prie Dievo, įsileisti Jį į savo sielos namus. Tik įsiklausęs į save žmogus gali išgirsti, kad Dievas jame tyliai kalba. Šv. Jėzaus Teresė parodė, kad Dievo karalystė prasideda čia, žemėje. Tačiau šiuolaikinis žmogus neretai būna taip pasinėręs į pasaulio reikalus, kad negeba to pamatyti ir patirti. Šis darbas - tai siekis atskleisti karmelitiškojo dvasingumo galimybes, padėti žmogui atrasti Dievą iš naujo, padedant Jam prisiartinti ir giliau pažinti Kristų. Darbo autorius viliasi, kad skaitytojas suras sau tinkamų būdų susitikti su gyvuoju Kristumi. Šio darbo tikslas - atskleisti šv. Jėzaus Teresės vidinės maldos kelią, parodant gilesnio santykio su gyvuoju Kristumi galimybę bei svarbą ir šių laikų žmogui. Darbo probleminis klausimas: koks yra šv. Jėzaus Teresės vidinės maldos kelias, kuris parodo gilesnio santykio su gyvuoju Kristumi galimybę bei svarbą ir šių laikų žmogui? Atsakydamas į šį klausimą, darbo autorius 1) aptaria vidinės maldos poreikį šiuolaikiniam žmogui, 2) supažindina su šv. Jėzaus Teresės pasiūlytomis maldos kelio formomis, 3) aptaria šv. Jėzaus Teresės kontempliacijos savitumą, 4) atskleidžia vidinės maldos svarbą krikščionio gyvenime.
The example of St. Jesus Teresa clearly shows us that a life of inner prayer is the key to a deeper relationship with God. Teresa of Jesus, the Teacher of the Church and the mother of the Carmelites, led the community with patience and perseverance on the path of holiness. God invited her to be His friend. He invited her to take a journey on the abode of the soul towards Him. We are also called to approach God with confidence, to let Him into the house of our souls. Only by listening to oneself can one hear that God is speaking to him silently. St. Teresa of Jesus showed that the kingdom of God begins here on the Earth. However, a modern man is often immersed in to the world affairs so deeply that he is unable to see and experience it. This work discloses the possibilities of Carmelite spirituality, that help man to rediscover God, to help him draw closer and to know Christ more deeply. The author of the work hopes that the reader will find suitable ways to meet the living Christ. The aim of this work: to reveal the path of interior prayer of St. Teresa of Jesus, showing the possibility and importance of a deeper relationship with the Living Christ to the modern man as well. Problematic question of the work: What is the path of interior prayer of St. Teresa of Jesus that shows the possibility and importance of a deeper relationship with the Living Christ for man today? Answering this question, the author of the thesis 1) discusses the inner prayer need for modern man, 2) introduces the forms of the prayer path proposed by Jesus Teresa, 3) considers peculiarities of the contemplation of St. Jesus Teresa, 4) reveals the meaning of inner prayer in the life of Christians.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108264
Appears in Collections:2020 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons