Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108263
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Burokaitė, Julija
Supervisor: Jankauskienė, Jurga
Title: Augalų fiziologinis atsakas į augimo substrato praturtinimą fitoplanktono biomase
Other Title: Physiological response of plants to growth substrate enrichment by phytoplankton biomass
Extent: 44 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Fitoplankono biomasė;Phytoplankton biomass;Paprastasis kvietys (Triticum aestivum L.);Trąšos;Biometriniai parametrai;Biocheminiai parametrai;Common wheat (Triticum aestivum L.);Fertilizers;Biometric parameters;Biochemical parameters
Abstract: Paprastųjų žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) ‘Kena DS‘ veislės augimo ir vystymosi pokyčiai, kaip reakcija į mitybinės terpės praturtinimą termiškai apdorotos ir liofilizuotos fitoplanktono biomasės mineralinėmis medžiagomis buvo tirta Gamtos tyrimų centro Augalų fiziologijos laboratorijoje nuo 2018 metų rudens iki 2020 metų pavasario. Fitoplanktono biomasės skirtingų koncentracijų vandeninių tirpalų poveikis buvo tirtas naudojant dviejų tipų auginimo substratą: filtrinį popierių ir durpes. Fitoplanktono biomasė į substratą buvo įterpta žieminių kviečių augalams esant BBCH 9 augimo tarpsniui. Biometrinių bei biocheminių rodiklių analizė buvo atliekama augalams esant BBCH 13 augimo tarpsniui. Biometriniai žieminių kviečių pokyčiai buvo išmatuoti su liniuote ir svarstyklėmis, o biocheminiai parametrai - spektrofotometru, naudojant žieminių kviečių lapų etanolinius ekstraktus. Spektrofotometriniu tyrimo metodu buvo nustatyti chlorofilų ir karotenoidų kiekiai lapuose. Fitoplanktono biomasė turėjo įtakos žieminių kviečių augimo ir vystymosi procesams. Išryškėjo technologinio paruošimo ir skirtingų koncentracijų specifiškumas. Didelė dalis termiškai apdrototos fitoplanktono biomasės koncentracijų skatino kviečių, auginamų durpių substrate šaknų ilgio didėjimą, tačiau mažino ant filtrinio popieriaus auginamų augalų antžeminės dalies aukštį ir šaknų ilgį. Didelė dalis vandeninių tirpalų koncentracijų mažino fotosintetinių pigmentų kiekį lapuose, tiktai termiškai apdorotos biomasės 540 mg/l tirpalo koncentracija didino žieminių kviečių, auginamų ant filtrinio popieriaus fotosintetinių pigmentų kiekį lapuose. Remiantis gautais rezultatais, kaip alternatyva sintetinėms trąšoms, labiausiai rekomenduotini būtų fitoplanktono liofilizuotos biomasės vandeninio tirpalo 220 mg/l koncentracijos ir termiškai apdorotos biomasės 330 mg/l koncentracijos tirpalai
The research on common winter wheat (Triticum aestivum L.) biometric and biochemical changes in the presence of nutritional medium enriched in the heat-treated and lyophilized phytoplankton biomass mineral nutrients was carried out in the period from 2018 autumn to 2020 spring in Nature Research Centre, Plant Physiology Laboratory. The impact of exogenous treatment with phytoplankton biomass aqueous solutions of different concentrations was performed using the growth substrate of two types: filter paper and peat. Phytoplankton biomass solutions were inserted into a growth substrate at the winter wheat growth stage BBCH 9. Biometric and biochemical analysis were performed at the growth stage BBCH 13. Wheat‘s biometric changes were evaluated with ruler and balance. Biochemical changes were determined spectrophotometrically, evaluating the content of chlorophylls and carotenoids in leaves using plant green mass ethanolic extracts. Phytoplankton biomass influenced the growth and development processes of winter wheat. The specificity of technological preparation and different concentrations became apparent. A large proportion of the heat-treated phytoplankton biomass concentrations increased the root length of wheat grown on peat substrate but reduced the height and root length of plants grown on filter paper. A large part of the concentrations of aqueous solutions reduced the amount of photosynthetic pigments in the leaves, only the concentration of 540 mg/l solution of heat-treated biomass increased the content of photosynthetic pigments in leaves of winter wheat grown on filter paper. Based on the obtained results, the most recommended alternative to synthetic fertilizers would be solutions of 220 mg / l aqueous solution of phytoplankton lyophilized biomass and 330 mg / l heat-treated biomass.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108263
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
julija_burokaite_bd.pdf974.83 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.