Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108149
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Motuzaitė, Enrika
Supervisor: Petrauskaitė, Loreta
Title: Prekės ženklo „Newmood“ komunikacijos socialiniuose tinkluose analizė
Other Title: Analysis of "Newmood" brand communication on social network
Extent: 66 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Communication;Socialiniai tinklai;Social media;Prekės ženklas;Brand
Abstract: Šiuolaikiniame pasaulyje prekės ženklai ir įmonės siekdavo ir siekia išsiskirti rinkoje, tam jog galėtų sėkmingai veikti, gyvuoti ir sėkmingai konkuruoti su kitais prekės ženklais ar įmonėmis. Vienas iš būdų – kuriamas stiprus prekės ženklas, kuris būtų ne tik stiprus savo viduje, tačiau sėkmingas ir žinomas išorėje. Prekės ženklo vertė tapo ypatingai populiari šiuolaikiniame pasaulyje. Greitėjant gyvenimo tempui, įvairios įmonės kuria daug naujų produktų, tam, jog pagerintų gyvenimą mūsų planetos žmonėms, taip sukurdami ir konkurenciją tarp tam tikrų prekės ženklų, kurie tarpusavyje pradeda kovoti ir konkuruoti. Pastebima tendencija, jog žinomi prekės ženklai, kurie dažniau yra matomi, girdimi ir regimi yra labiau perkami, nei tie, kurie neskiria didelio dėmesio į prekės ženklo platinimą, žinomumo didinimą. Šio baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti prekės ženklo „Newmood“ socialinių tinklų turinio analizę ir socialinių tinklų žinomumą, reklamos pasiekiamumą. Baigiamąjį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys tai teorinė ir tiriamoji. Teorinėje dalyje analizuojama remiantis moksliniais straipsniais ir šaltiniais komunikacijos ir socialinių tinklų reikšmė ir nauda prekės ženklui, taip pat ir vartotojo atsakas į reklamos naudojimą socialiniuose tinkluose. Tiriamojoje dalyje pateikiamas tyrimo rengimas – nurodomas pasirinktas tyrimo metodas, analizuojami tyrimų rezultatai. Taip pat atlikta pasirinkto prekės ženklo socialinių tinkle analizė remiantis naujausiais keliamais duomenis internetinėje erdvėje. Tyrimui buvo pasirinkti du metodai – anketinė apklausa ir analizė. Anketinės apklausos metu buvo siekiama sužinoti kuo tikslesnę vartotojų nuomonę. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad prekės ženklo “Newmood” reklama vartotojus labiausiai pasiekia internetu, taip pat reklamai naudojami žymūs Lietuvos mados tinklaraštininkai ir nuomonės formuotojų kuriamos reklamos taip pat yra dažnai pastebimos vartotojų prekės ženklo komunikacijoje. Taip pat atskleidė, jog vartotojams yra svarbus prekės ženklo įvaizdis ir į tai kreipiamas didelis dėmesys vartotojams renkantis prekės ženklą. Tad matyti, jos internetinė erdvė ir socialiniai tinklai padeda įmonėms ir prekės ženklams lengviau pasiekti vartotoją, taip atskleidžiant savo prekės ženklo išskirtinumą.  
Modern global brands and companies want them to stand out and shipments go hand in hand with other brands and companies. One of them is building a strong brand that will not only be strong on its own, but also successful and known on the outside. Brand value seems to be especially popular in the modern world. As the pace of life accelerates, many new products have emerged for various companies to learn about the people of our planet, creating ant competing with certain brands that can cope with unified drugs and compete with each other. The aim of this thesis is to analyze the brand “Newmood” analysis of social networks and knowledge of social networks, the availability of advertising. The final work consists of two main parts, the theoretical and the research. The theoretical part analyzes scientific articles and sources, communications and social networks, and the brand, as well as consumer responses, are advertised on social networks. In the research part, the preparation of the presentation research is indicated – the chosen research method is indicated, the research results are analyzed. The performer also chose the brand’s social network by analyzing the latest connections to the data raised in the online space. Two methods were presented for the research – questionnaire survey and analysis. The aim of the questionnaire survey was to find the most accurate opinion of consumers. The results of the study will be obtained when Newmood brand advertising is available to consumers online, as well as online brands will be advertised. It has also emerged that the consumer has all the various markings on the mark and the consumer can mark them as a mark. You will then find that it is online space and social networks help businesses and brands faster to the consumer who is revealing their brand’s distinctive.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108149
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
enrika_motuzaite_bd.pdf.pdf805.87 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

137
checked on May 1, 2021

Download(s)

71
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.