Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108104
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Vičas, Marius
Supervisor: Jotautienė, Eglė
Title: Sėjamųjų pastovaus gylio išlaikymo sistema
Other Title: Constant depth support system of seeders
Extent: 34 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Sėjamoji;Seeder;Gylis;Depth;Žemės ūkis;Farming
Abstract: Keičiantis laikams ir tobulėjant technikai visi žemės ūkio padargai tobulėja ir kasmet diegia vis daugiau naujovių, padedančių didinti derlių ir lengvinti žemdirbių darbą. Ne išimtis ir sėjamosios. Prie visų anksčiau išvardintų užduočių sėjamosios taipogi gali ir daryti technologines vėžes, gali prie sėklos įterpti trąšas, navigacijos ir sėklavamzdžių uždarymo pagalba mažinti persidengimų skaičių, taip tausojant sėklą, trąšas ir didinant sėjamosios efektyvumą. Dažnai tobulėjant technikai, pradeda trūkti kvalifikuotų darbuotojų, kurie moka tinkamai ją sureguliuoti ir našiai išnaudoti. Vienas iš sudėtingiausių, tinkamo sėjamosios darbo užtikrinimo yra pastovaus darbinio gylio palaikymas. Priklausomai nuo sėklos tipo, vienos gali būti reiklesnės už kitas ir joms yra būtinas tikslus gylis. Važiuojant lauku keičiasi ir lauko struktūra ir žemės tipas. Jeigu viename lauko gale yra durpė, kurioje beveik be jėgos sminga sėjos agregatai, tai kitame lauko gale gali būti molis, kuriame, tinkamam gyliui užtikrinti gali prireikti ir kelių šimtų kilogramų spaudimo jėgos vienam išsėjimo mechanizmui. Taigi darbinio gylio palaikymas yra labai svarbus.
As times change and technology advances. All agricultural implements are evolving and every year more and more innovations are being introduced to help increase yields and make farmers work easier. Drills are no exception. In addition to all the tasks listed above, the drills can also make tramlines, apply fertilizer to the seed, reduce overlaps with the help of navigation and seed tube closures, thus saving seed, fertilizer and increasing the efficiency of the drill. As technology advances frequently, there is a shortage of skilled workers who know how to adjust it properly and use it efficiently. One of the most difficult things in ensuring that the drill is working properly is to maintain a constant working depth. Depending on the type of seed, some may be more demanding than others and require precise depth. When driving in the field, both the structure of the field and the type of land change. If there is peat at one end of the field in which the seeding units are driven almost without force, there may be clay at the other end, which may require several hundred kilograms of compressive force per sowing mechanism to ensure the correct depth. So maintaining working depth is very important.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108104
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
marius_vicas_bd.pdf2.57 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

SĖJAMŲJŲ PASTOVAUS GYLIO IŠLAIKYMO SISTEMA

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons