Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108022
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Kurila, Ričardas
Supervisor: Sankauskienė, Tatjana
Title: Kurilų šeimos individualaus namo vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų rekonstravimas
Other Title: Reconstruction of water supply and sewage disposal systems of Kurila family individual house
Extent: 45 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Vandentiekis;Water;Nuotekos;Supply;Vanduo;Sewage;Namas;House;Individualus;Individual
Abstract: Baigiamojo darbo tema – Kurilų šeimos individualaus namo vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų rekonstravimas. Šiame darbe pateikta Kurilų šeimos individualaus namo vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimo ir rekonstravimo raidos analizė ir nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Uždaviniai: išanalizuoti reikalingą informaciją apie vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemas ir nuotekų daromą žalą gamtai. Surinkti reikalingą informaciją apie objektą ir nubraižyti namo schemas po rekonstravimų, atlikti nuotekų valymo įrenginių analizę ir pritaikius vieną iš jų aptarti įrenginio eksploatavimo kaštus, efektyvumą ir patikimumą. Darbe analizuojamos alternatyvos bendram vandentiekiui ir nuotakynui, apžvelgiama įranga, naudojama įrengiant alternatyvias sistemas, atliekami vandens vartojimo skaičiavimai, nuotekų debitai, paviršinio vandens debitai ir užterštumas. Rezultatai: trumpai apžvelgiamas vietinio vandens tiekimas, sistemos privalumai ir trūkumai. Atlikus reikalingus skaičiavimus parenkamas „August ir Ko“ įmonės AT-8 nuotekų valymo įrenginys, kuris patenkina visus individualaus namo ir gyventojų poreikius. Preliminariai apskaičiuojami įrenginio eksploatavimo kaštai, efektyvumas ir patikimumas. Išvados: vandens tiekimas į namus turi kelias alternatyvas, tačiau centralizuotas vandentiekis yra patogiausia iš jų. Nuotekų šalinimo alternatyvų nedaug, tačiau įrangos pasirinkimas didelis. Nuotekos privalo būti išvalytos prieš išleidžiant jas į gamtą. Informacijos rinkimas buvo apsunkintas pandemijos metu, tačiau reikalinga informacija apie objektą gauta. Pasirinkto valymo įrenginio eksploatacijos kaštai ~ 120€ per metus, įrenginys efektyvus ir nereikalauja papildomų išlaidų, taip pat yra patikimas, nes neturi judančių dalių.
The topic of the thesis: Reconstruction of water supply and sewage disposal systems of Kurila’s family individual house. This work presents an analysis of the development of the installation and reconstruction of water supply and sewage disposal systems for an individual house of the Kurila’s family and the selection of a sewage treatment plant. Objectives: to analyse the necessary information on water supply and sewage disposal systems and the impact of wastewater to nature. Gather the necessary information about the object and draw house diagrams after every reconstruction, perform analysis of wastewater treatment plants and, after applying one of them, discuss the efficiency, reliability and the operation costs of the plant. Research methods: analysing the alternatives to the city water supply and sewerage systems and equipment used in the installation of alternative systems. Calculating the water consumption, wastewater flow rates, surface water flow rates and sewage water pollution. Research results: the city’s water supply is the best option. After performing the necessary calculations, the “August & Ko” company's AT-8 wastewater treatment plant is selected, which meets all the needs of the individual house and residents. The efficiency and reliability are reviewed, and the plant's operating costs are preliminarily calculated. Conclusions and practical application of the project: water supply to the house has several alternatives, but city’s water supply is the most convenient. There are not a lot of sewage disposal alternatives, but the choice of equipment is sizable. Sewage must be treated before it is released into nature. The information gathering was complicated during the pandemic, but most of the necessary information about the research object was obtained. The operating cost of the selected treatment plant is ~ € 120 per year, the plant is efficient and does not require additional costs, also it is reliable because it has no moving parts which could need maintenance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108022
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

212
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons