Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108007
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatikos inžinerija / Informatics engineering (T007)
Author(s): Martišius, Martynas
Supervisor: Krilavičius, Tomas
Title: WWW tinklapio rykliodantis.lt atnaujinimas pritaikant WordPress turinio valdymo sistemą ir Chatbot įdiegimas
Other Title: WWW website rykliodantis.lt update using WordPress content management system and Chatbot installation
Extent: 40 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Saugumo protokolas;Interneto svetainių optimizavimo paieškos sistemos procesas;Puslapio adresas internete;Pokalbių robotas;Pokalbių roboto veikimo seka;HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure);SEO (Search Engines Optimization);URL (Uniform Resource Locator);Chatbot;Flow
Abstract: Sparčiai besivystančiame informacinių technologijų amžiuje, atsiranda vis daugiau svetainių ir būdų jas atnaujinti. Kartais vien atnaujinimo neužtenka, nes susiduriama su tokiais dalykais, kaip turinio valdymo sistemos, domeno ar serverių keitimas. Šie dalykai dažniausiai priveda prie migracijos proceso, kuris yra nelengvas ir užima nemažai laiko. Baigiamajame darbe aprašomas naujo rykliodantis.lt tinklapio projektavimo ir realizavimo procesas, įvairių technologijų parinkimas, kurios paverčia tinklapį „atsparesniu laikui“, bei reikalaujantį mažiau priežiūros. Aprašomas chatbot (Liet. Pokalbių roboto) kūrimo procesas, bei jo integracija ir nauda tinklapyje. Taip pat palyginama kuo naujasis tinklapis yra pranašesnis už prieš tai buvusį. Atlikta migracija, bei išspręstos prieš tai buvusios problemos, dėl kurių senasis tinklapis nebuvo atnaujinamas.
In the rapidly developing age of information technology, more and more websites are emerging and ways to update them. Sometimes an update alone is not enough because you're dealing with things like changing content management systems, domains, or servers. These things usually lead to a migration process that is daunting and time-consuming. The final work describes the process of designing and realising a new rykliodantis.lt website, selecting various technologies that make the website "more time-resistant", and requiring less maintenance. Describes the process of creating a chatbot and its integration and benefits on the website. It is also comparable as the new website is superior to the previous one. Migration has been carried out and problems have been resolved, for which the old website has not been updated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108007
Appears in Collections:2020 m. (IF bak.)

Files in This Item:
martynas_martisius_bd.pdf1.75 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.