Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107944
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teatras ir kinas / Theater and cinema (C002)
Author(s): Sucilaitė, Emilija
Supervisor: Dementavičiūtė - Stankuvienė, Deimantė
Title: Kauno valstybinio muzikinio teatro repertuaro sudarymas ir komunikacijos strategijos
Other Title: Composition and communication strategies of Kaunas state musical theatre
Extent: 55 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Muzikinis teatras;Musical theatre;Repertuaras;Repertoire;Komunikacija;Communication
Abstract: Šiandieniniame, itin moderenėjančiame ir besikeičiančiame pasaulyje, sparčiai auga ir daugėja ne tik pramoginių, bet ir kultūrinių įstaigų skaičius. Vieniems sukurti įvaizdį prireikia daugybės pastangų ir laiko, tačiau yra ir kitų valstybinių įstaigų, kurių pagrindinis rūpestis – įvaizdžio gerinimas bei išsaugojimas. Darbe tiriama Kauno valstybinio muzikinio teatro viešosios komunikacijos metodai, jų reikšmė ir svarba, taip pat bandoma atsižvelgti į teatro repertuarą kaip į komunikacijos strategiją. Pirmoje darbo dalyje aptariama masinė komunikacija, jos svarba bei reikšmė kultūrinei įmonei remiantis Kauno valstybinio muzikinio dramos teatro atveju. Masinė komunikacija galima skirstyti į kelias grupes, kurių konkretūs privalumai ir trūkumai ir nauda aptariami darbe. Taip pat svarstomas spaudos indėlis išsaugant senąsias vertybes, skatinant žmonių kultūrinę veiklą, televizijos klestėjimo žala teatro atžvilgiu, socialinių tinklų palaikymas/trukdymas kultūriniam žmogaus vystymuisi. Šiomis dienomis vis dar žinoma tai, jog Kauno valstybinis muzikinis teatras, stengdamasis išsaugoti įvaizdį remiasi savo didinga istorija, bei, nepaslaptis, visais laikais buvo už tradicijų puoselėjimą ir išsaugojimą. Kauno muzikinis teatras ne veltui vadinamas seniausias tradicijas išsaugojusiu Lietuvoje, tačiau nedėrėtų pamiršti besikeičiančio ir besiplečiančio žiūrovų bei klausytojų socialinio gyvenimo įgūdžių. Kaip bebūtų, visų kultūrinių įstaigų pagrindinis tikslas yra patenkinti savo žiūrovą ir jo įmantrų skonį. Tačiau nevalia pamiršti ir naujo, besivystančio ir tobulėjančio auditorijos skonio ir besikeičiančio suvokimo.
In today’s rapidly modernizing and changing world, the number of not only entertainment but also cultural institutions are growing and increasing quickly. Creating an image for some takes a lot of effort and time.Therefore there are other government agencies whose main concern is to improve and preserve the image.Thesis investigates the public communication methods of Kaunas State Musical Theater, their meaning and significance, as well tries to take into account the theater 's repertoire as a communication strategy. First part of work discusses mass communication, its importance and significance for a cultural company based on the case of Kaunas State Musical Drama Theater. Mass communication can be divided into several groups.Specific advantages and disadvantages of which are discussed in the work.Contribution of the press in preserving old values, promoting people's cultural activities damage of television's prosperity towards theater, and the support or interference of social networks to human cultural development are also to be considered. These days, it is still known that Kaunas State Musical Theater relies on the historical past to create its image, and, no secret, has always sought and continues to seek for a certain continuity of traditions. Kaunas Musical Theater is not in vain called the one with the oldest traditions in Lithuania, but one should not forget the changing and expanding skills of the social life of spectators and listeners. However, the main goal of all cultural institutions is to satisfy their spectator and his intricate taste.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107944
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons