Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107853
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Eigirdas, Eimantas
Supervisor: Sinkevičienė, Aušra
Title: Pluoštinių kanapių pasėlio tankumo įtaka piktžolėtumui ir produktyvumui
Other Title: Influence of fiber hemp crop densityon weeds and productivity
Extent: 32 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Pluoštinė kanapė;Sown hemp;Piktžolėtumas;Weediness;Kanabidiolis;Cannabidiolidol
Abstract: Bakalauro studijų baigiamajame darbe pateikiami rezultatai, kaip pluoštinių kanapių pasėlio tankumas turėjo įtakos piktžolėtumui ir produktyvumui. Tyrimai atlikti lauko eksperimente Plungės rajone Varkalių kaime. Tyrimai atlikti 2019 m. Dirvožemis Vakarų žemaičių lygumos ir Vakarų žemaičių plynaukštės priesmėlių ir smėlingų priemolių glėjiškųjų balkšvažemių rajonui. Šio rajono dirvožemių savybes labai veikia jūros klimatas, skatinantis išplovimo bei jaurėjimo procesus, todėl jie rūgštesni ir mažiau bazingi. Dėl palyginti lygaus reljefo dirvožemiai yra įmirkę ir glėjiški visame profilyje, drenuotini ir sistemingai kalkintini. Dirvožemio danga yra palyginti vienoda, t.y., nekontrastiška arba mažai kontrastiška. Šio rajono dirvožemių našumas yra įvertintas 38–43 balais (Lietuvos dirvožemiai, 2001). Tyrimo objektas – pluoštinės kanapės (Cannabis sativa L.) pasėlis, kuriame taikytos skirtingos sėjos normos. Darbo tikslas – įvertinti sėjos normų įtaką sėjamosios kanapės pasėlio piktžolėtumui ir produktyvumui. Tyrimų uždaviniai: Nustatyti sėjamosios kanapės pasėlio piktžolėtumą, antžeminės dalies biomasę, kanabidiolio kiekį sėjamosios kanapės žieduose. Tyrimo rezultatai. Skirtingas pasėlio tankumas neturėjo esminės įtakos piktžolių sėklų skaičiui armenyje, lyginat su sėjos tankumu 25,00 kg ha -1 . Sėjamosios kanapės tankiausiame (69,12 kg ha -1 ) pasėlyje nustatytas mažesnis piktžolių kiekis ir biomasė. Taikant 16,00 kg ha -1 sėklos normą, nustatytas didesnis piktžolių kiekis ir biomasė. Rečiausias (5,00 kg ha -1 ) sėjamosios kanapės pasėlis turėjo nevienodą įtaką piktžolėtumui. Esmingai didesnė sėjamosios kanapės žiedų, stiebų ir lapų biomasė nustatyta tankiausiame pasėlyje (69,12 kg ha -1 ), lyginat su kontrolinio varianto laukeliais. Mažiausias 2,28 kanabidiolio (CBD) kiekis nustatytas laukeliuose kuriuose taikyta didžiausia sėklos norma. Esmingai didžiausias 4,03 kanabidiolio (CBD) kiekis nustatytas laukeliuose kuriuose taikyta sėklos norma mažiausia (5,00 kg ha -1 ). Didesnis tačiau neesmingai kanabidiolio (CBD) kiekis nustatytas laukeliuose kuriuose taikyta sėklos norma 16,00 kg ha -1 , lyginat su sėjos tankumu 25,00 kg ha -1 .
The results presented in the bachelor thesis as the fiber density of fibrous hemp had an impact on weediness and productivity. The research was carried out in a field experiment in Varkaliai village, Plungė district. The research was conducted in 2019. Soil for the area of sandy loams and sandy loams of the Western Samogitian plains and Western Samogitian plateaus. The properties of the soils in this area are strongly influenced by the marine climate, which encourages leaching and siltation processes, making them more acidic and less basic. Due to the relatively flat terrain, the soils are soaked and gleyic throughout the profile, drained and systematically limed. The soil cover is relatively uniform, i.e., non-contrast or low contrast. Soil productivity in this area is estimated at 38–43 points (Lietuvos dirvožemiai, 2001). The object of the study was a crop of hemp (Cannabis sativa L.), in which different sowing rates were applied. The aim of the study was to evaluate the influence of sowing rates on weed and productivity of sown hemp crop. Research objectives: To determine the weediness of sown hemp crop, aboveground biomass, cannabidiol content in sown hemp flowers. Results of the work. Different crop densities did not have a significant effect on the number of weed seeds in Armenia, compared to the sowing density of 25.00 kg ha -1 . Lower weed content and biomass were found in the densest (69.12 kg ha -1 ) crop of sowing hemp. Using a seed rate of 16.00 kg ha -1 , a higher weed content and biomass were determined. The rarest (5.00 kg ha -1 ) crop of sowing hemp had a different effect on weediness. (CBD) was found in the fields with the highest seed rate. Significantly, the highest cannabidiol (CBD) content of 4.03 was found in the fields with the lowest seed rate (5.00 kg ha -1 ). A higher but insignificant amount of cannabidiol (CBD) was found in the fields where the seed rate was 16.00 kg ha -1 , compared to the sowing density of 25.00 kg ha -1 .
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107853
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
eimantas_eigirdas_bd.pdf865.89 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 1, 2021

Download(s)

33
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.