Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107839
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Puskunigis, Benediktas
Supervisor: Kliučius, Almantas
Title: Virbalgirio botaninio-zoologinio draustinio sengirės dendrometriniai tyrimai
Other Title: Dendometric research of trees in state forestry enterprises, regional subdivision's Kazlu Ruda forestry district Vilbagiris reserve
Extent: 43 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Draustinis;Reserve;Liepynas;Tilia;Dendrometrija;Dendrometry
Abstract: Virbalgirio botaninio-zoologinio draustinio sengirės dendrometriniai tyrimai Bakalauro baigiamasis darbas apibūdina medžių įvairovę ir medžių charakteristikas.Medžių dendrometrinės charakteristikos nustatomos atliekant dendometrinius matavimus. Darbe analizuojama buvusios VĮ Marijampolės miškų urėdijos, Pajevonio girininkijai priklausantis Virbalgirio botaninis-zoologinis draustinis, įsteigtas 1960 metais, kurio plotas yra 3,67 km² . Darbo objektas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio (buvusios VĮ Marijampolės miškų urėdijos)Pajevonio girininkijai priklausantis Virbalgirio botaninis-zoologinis draustinis. Darbo tikslas – VĮValstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio (buvusios VĮ Marijampolės miškų urėdijos, Pajevonio girininkijai priklausančio Virbalgiriobotaninio-zoologinio draustiniobrandžius medynus atliekant medžių dendometrinius matavimus ir palyginti juos su taksaciniai duomenimis. Darbo metodai – dendrometrinis tyrimo metodas.Dendrometriniai duomenys apie pasirinktą objektą buvo imami iš taksavimo lapų, aukštimačiu matuojamas medžių aukštis, mechaninėmis žerglėmis matuojamas medžių stiebų skersmuo. Matavimai buvo atlikti 2020 m. balandžio-gegužės mėn. Duomenų analizei naudojame šias duomenų apdorojimo ir grupavimo programas: MS „Office“ excel programa. Taip pat atliksime vizualinį vertinimą. Darbo rezultatai - Atlikus tyrimą nustatėme ir panaudojus statistinį ANOVA metodą nustatėme, kad taksaciniai duomenys praėjus 6 metams nėra pasenę. SUMARRY Dendometric Research of Trees in State Forestry Enterprises, Regional Subdivision's Kazlu Ruda Forestry District Vilbagiris Reserve The bachelor's thesis describes the diversity of trees dendrometric indicators of stands and the analysis of the clear-cutting area and the trees's in them left for biodiversity in Vilbagiris Reserve. It contains The paper analyzes the State Forestry Enterprise, Regional Subdivision's Kazlu Ruda Forestry District Vilbagiris Reserve current area and volume of mature stands, other dendrometric indicators of these stands, forest habitats, species diversity and typical tree communities of forest. Object of the work - State Forestry Enterprises, Regional Subdivision's Kazlu Ruda Forestry District Vilbagiris Reserve, mature stands, typical forest habitats and tree communities. Aim of the work - to evaluate the current dendrometric parameters of mature forests stands in the State Forestry Enterprise, Regional Subdivision's Kazlu Ruda Forestry District Vilbagiris Reserve. Working methods - dendrometric research method. Dendrometric data about the selected object were taken from the tax sheets, the height of the trees was measured with an altimeter, and the diameter of the tree stems was measured with mechanical tree callipers. Measurements were made in April-May of 2020. I used the following data processing and grouping programs for data analysis: MS Office excel program. I will also do a visual assessment. Work results–According to our research taxation data after 6 years is not aged. The research was done using dendrometric measurements and using ANOVA method for data analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107839
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
benediktas_puskunigis_bd.pdf14.95 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons