Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107836
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Vincevičiūtė, Paulina
Supervisor: Zvicevičius, Egidijus
Title: Durpių dulkių aspiracijos sistema
Other Title: Peat dust aspiration system
Extent: 37 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Durpės;Peat;Aspiracijos sistema;Aspiration system;Aerodinaminis pasipriešinimas;Aerodynamic drag
Abstract: Durpės – tai organinės kilmės degi nuosėdinė uoliena. Ši susidarė iš pelkių augalijos liekanų, kurios iki galo nesimineralizavo dėl perteklinės drėgmės. Iki šių dienų visame pasaulyje yra pasklidę dideli durpių plotai pasaulio durpių ištekliai siekia apie 87,7 mln. hektarų. Lietuvoje bendras durpių plotas – 650 tūkst. hektarų, o iš jų gavybai naudojama 14 tūkst. hektarų ploto. Durpių panaudojimas platesnis nei tik kuro ar substratų gamybai. Iš durpių gaminamas durpių pluoštas, aktyvinta anglis, kuri plačiai naudojama maisto pramonėje. Darbe sprendžiama durpių dulkių problema gamybinės įmonės durpių kokybinių rodiklių nustatymo laboratorijoje. Projektuojama aspiracinė sistema. Įvertinus aspiracinės sistemos elementų aerodinaminius pasipriešinimus, apskaičiuota jos suminė aerodinaminė charakteristika: esant 15 m3/ s oro srautui, aspiracinėje sistemoje bus patiriami 602,9 Pa slėgio nuostoliai. Oro srautui sukurti parinktas išcentrinis GFB/6-400/183-220T ventiliatorius. Taip pat pateikti galimi dulkių kiekiai laboratorijoje.
Peat is a combustible sedimentary rock of organic origin. This consisted of remnants of wetland vegetation that did not fully mineralize due to excess moisture. To date, large areas of peat are scattered around the world, with the world’s peat resources amounting to about 87.7 million. hectares. The total area of peat in Lithuania is 650 thousand. hectares, of which 14 thousand are used for extraction. hectares. The use of peat is wider than just for the production of fuels or substrates. Peat is used to make peat fiber, activated carbon, which is widely used in the food industry. The work solves the problem of peat dust in the laboratory of determining the quality indicators of peat of a manufacturing company. An aspiration system is being designed. After estimating the aerodynamic resistances of the elements of the aspiration system, its total aerodynamic characteristic was calculated: at an air flow of 15 m3 /h, a pressure loss of 602,9 Pa will be experienced in the aspiration system. A centrifugal GFB/6-400/183-220Tfan was chosen to create the air flow. Possible amounts of dust in the laboratory are also provided.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107836
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
paulina_vinceviciute_bd.pdf2.55 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.