Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107647
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Katinas, Darius
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Lietuvos auditorijos nuostatos į prekės ženklo rinkodaros komunikacijos priemonę – reklamą
Other Title: Lithuanian audience attitudes to brand marketing communication tool – advertising
Extent: 44 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Pekės ženklo rinkodara;Rinkodaros komunikacija;Auditorija ir rinkodara;Reklama;Brand marketing;Marketing communications;Audience and marketing;Advertising
Abstract: Formuluojama tyrimo problema apima Lietuvos auditorijos nuostatų apžvalgą į prekės ženklo rinkodaros komunikacijos priemonės – reklamos gavimą, kuomet reklama perduodama tinkamai arba netinkamai auditorijos daliai. Baigiamojo darbo tikslas yra išnagrinėti Lietuvos auditorijos nuostatas į prekės ženklo rinkodaros komunikacijos priemonę – reklamą. Darbe atliktas kiekybinis anketinės apklausos tyrimas, kuriuo siekta patvirtinti arba paneigti keltus tyrimo klausimus: 1. Ar prekės ženklas rinkodaros komunikacijos priemone – reklama neigiamai veikia Lietuvos auditoriją, kuomet reklama nukreipta netinkamai žmonių grupei? 2. Ar prekės ženklas rinkodaros komunikacijos priemone – reklama teigiamai veikia Lietuvos auditoriją, kuomet reklama nukreipta netinkamai žmonių grupei? 3. Ar prekės ženklas rinkodaros komunikacijos priemone – reklama neigiamai veikia Lietuvos auditoriją, kuomet reklama nukreipta tinkamai žmonių grupei? 4. Ar prekės ženklas rinkodaros komunikacijos priemone – reklama teigiamai veikia Lietuvos auditoriją, kuomet reklama nukreipta tinkamai žmonių grupei? Baigiamojo darbo rezultatai parodė, jog respondentai dalyvavę apklausoje, prekės ženklo rinkodaros komunikacijos priemonės – reklamos gavimą vertina negatyviai, jeigu reklama nėra susijusi su jiems aktualia reklamine žinute. Tuo tarpu, jeigu reklama susijusi su aktualia reklamine žinute – pozityviai.
The formulated research problem includes an overview of Lithuanian audience attitudes to the brand marketing communication tool – advertising, when advertising is transmitted to the appropriate or inappropriate part of the audience. The aim of the final thesis is to analyse the attitudes of the Lithuanian audience towards brand marketing communication tool – advertising. In the work, quantitative survey research was carried out in order to confirm or reject the following questions: 1. Does brand marketing communication tool – advertising has a negative effect on the Lithuanian audience when advertising is aimed at the wrong group of people? 2. Does brand marketing communication tool – advertising has a positive effect on the Lithuanian audience when advertising is aimed at the wrong group of people? 3. Does brand marketing communication tool – advertising has a negative effect on the Lithuanian audience when advertising is aimed at the right group of people? 4. Does brand marketing communication tool – advertising has a positive effect on the Lithuanian audience when advertising is aimed at the right group of people? The results of the final work showed that the respondents who participated in the survey evaluate the receiving of brand marketing communication tool – advertising positively if the advertising is related to the advertising message relevant to them and negatively if the advertising doesnt related to the advertising message relevant to them.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107647
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on May 1, 2021

Download(s)

77
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons