Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107593
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Vozbutaitė, Beata
Supervisor: Mildažienė, Vida
Title: Šaltos plazmos ir elektromagnetinio lauko poveikis raudonojo dobilo augimo rodikliams: priklausomybė nuo sėklos apvalkalo spalvos
Other Title: Effects of red clover seed treatment with cold plasma and electromagnetic field on seedling growth: dependence on seed coat color
Extent: 48 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Dobilai;Clover;Šalta plazma;Cold plasma;Elektromagnetinis laukas;Electromagnetic field
Abstract: Atlikti tyrimai skirti išaiškinti augalų atsaką augimo rodikliams į sukeliamą stresą (šaltą plazmą (ŠP) ir elektromagnetinį lauką (EML)), pagal jų sėklos apvalkalo spalvas. Tyrimas atliekamas su dvejomis raudonųjų dobilų (Trifolium pratence L.) veislėmis – ‚Arimaičiai‘ ir ‚Sadūnai‘. Darbo metu nustatyta skirtingos spalvos sėklų dygimo in vitro kinetika, substrate augančių daigų augimas ir noduliacija bei daigų šaknų eksudatų sudėtis. Nustatyta, kad visi tirti rodikliai: dygimo kinetika, daigų augimas, šaknų noduliacija, stipriai priklauso nuo tiriamos raudonųjų dobilų veislės ir sėklos apvalkalo spalvos, o flavonoidų kiekiui šaknų eksudatuose stiprią įtaką daro ir ŠP ir EML. ‚Sadūnų‘ veislės, geltonos spalvos sėklų dygimo kinetikai apdorojimas ŠP ir EML įtakos neturėjo (išskyrus ŠP5 sukelta gyvybingumo inhibicija), o violetinėms, sėklų dygimo greitį skatino ŠP. Geltonoms ‚Arimaičių‘ sėkloms ŠP ir EML didino gyvybingumą ir dygimo greitį, o violetinėms sėkloms EML poveikio neturėjo, o ŠP7 skatino augimo greitį, tačiau mažino gyvybingumą. Įvertinus morfometrinius rodiklius nustatyta, kad iš geltonų ‚Sadūnų‘ veislės sėklų išaugo mažesnės biomasės daigai lyginant su violetinės spalvos sėklų daigais, o ‚Arimaičių‘ veislės geltonų sėklų daigų svoris didesnis nei violetinių. Abiejų veislių, geltonų sėklų, augimo rodiklius skatino EML10 veiksmingiau nei violetinių. Nodulių susidarymą iš geltonų ‚Sadūnų‘ veislės sėklų išaugusiems daigams ženkliai didino stresoriai ŠP5 ir EML10, o geltonų ‚Arimaičių‘ veislės daigų noduliacija išaugo po apdorojimo ŠP5, ŠP7, EML10. Lyginant kontrolines grupes, nustatyta, kad geltonų ‚Sadūnų‘ veislės sėklų daigai produkavo mažesnį nodulių skaičių nei violetinių sėklų daigai, o ‚Arimaičių‘ veislės daigai priešingai (mažiau nodulių išaugo iš violetinių sėklų daigų). Šaknų eksudatų tyrimo duomenimis nustatyta, kad ŠP ir EML gali padidinti flavonoidų (išskyrus luteoliną) kiekį iki 2-3 kartų.
The reaserch were performed to to sort out the response of plants to applied stress (cold plasma (CP) and electromagnetic field (EMF)), after separation by seed coat colour. Experiment was made using two red clover (Trifolium pratence L.) cultivars - ‚Arimaičiai‘ ir ‚Sadūnai‘. During the work the seed germination in vitro kinetics, growth of seedlings growing in the substrate and nodulation process, also composition of seedling root exudates, were established. It was determined that all studied parameters: seed germination kinetics, seedling growth, root nodulation, strongly depend on red clover cultivar and seed coat colour, and the amount of flavonoids in root exudates are strongly influenced by CP and EMF. The germination kinetics of yellow ‚Sadūnai‘ cultivar seeds were not affected by CP and EMF (except for inhibition of viability by CP5), and for purple, the rate of seed germination was stimulated by CP. Yellow seeds of ‚Arimaičiai‘viability and germination rate increased after CP and EMF treatment, while purple seeds were not affected by EMF, and CP7 boosted growth rates, but reduced viability. After evaluating the morphometric indicators, it was found that seedlings of yellow seeds of the 'Sadūnai', grew with lower biomass compared to seedlings of purple seeds and ‚Arimaičiai‘ weight of seedlings of yellow seeds are heavier than purple seed seedlings. Yellow seeds growth rates of both cultivars were stimulated by EML10 more effectively than purple ones. The formation of nodules from yellow seeds of the 'Sadūnai' was significantly increased by stressors CP5 and EMF10, and nodulation of 'Arimaičiai' (yellow seeds) seedlings increased after treatment CP5, CP7 and EMF10. Comparing the control groups, it was found that the seedlings of yellow seeds of 'Sadūnai' produced a smaller number of nodules than the seedlings of purple seeds and seedlings of the 'Arimačiai' – contrary (less nodules on purple seed seedlings). Experiment of root exudates established that CP and EMF can increase flavonoid levels.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107593
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
beata_vozbutaite_bd.pdf1.69 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.